Ułatwienia dostępu

Temat: Powstańcy styczniowi i podziemne państwo.
Zapoznaj się z tematem - podręcznik str. 126 - 129
1. Po lekcji uczeń:
  • zna daty wybuchu i zakończenia powstania styczniowego;
  • wie, kto to był Romuald Traugutt;
  • wie, w jakim celu została zbudowana Cytadela warszawska;
  • wie, co to były manifestacje patriotyczne i kto brał w nich udział;
  • wymienia przyczyny i skutki powstania styczniowego;
  • rozumie, dlaczego powstańcy styczniowi podjęli walkę partyzancką;
  • opowiada o działaniu państwa podziemnego podczas powstania styczniowego;
2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.
3. Na kartce napisz, jakie działania podejmowały władze carskie i pruskie w stosunku do Polaków po upadku powstania styczniowego.  Informacje znajdują się w temacie ,,O polska mowę" str. 130 - 133 - podręcznik. Wykonaj z tej pracy zdjęcie i wyślij do mnie do 6.05. 2020 r. PRZYPOMINAM O TERMINOWYM WYSYŁANIU PRAC.