Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Sposoby odżywiania się organizmów

Aby przetrwać, rosnąć i rozwijać się każdy organizm potrzebuje pokarmu. Proces ten nazywamy odżywianiem.

Żywe organizmy na Ziemi mają na to dwa sposoby:

Rośliny odżywiają się samożywnie, to znaczy, że potrafią z wody, dwutlenku węgla, który jest w powietrzu i z energii słonecznej same wytworzyć pokarm. Ten proces nazywa się fotosyntezą.

Ludzie, zwierzęta, grzyby- odżywiają się cudzożywnie. To znaczy, że pozyskują składniki odżywcze z innych organizmów- roślin, zwierząt i grzybów.

Zachęcam Was do zapoznania się z lekcją o odżywianiu dostępną na https://epodreczniki.pl/a/jak-sie-odzywiamy/DeZVECqkH

Jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć do tej strony, proszę się nie martwić.

Zadania:

1. Wypisz nazwy 10 produktów zjadanych przez ciebie w ciągu i określ, czy są one pochodzenia roślinnego, zwierzęcego czy są grzybami.

2. Wymień nazwy 3 produktów, które nie są zdrowe i które powinniśmy jeść jak najrzadziej.

Zadania do zrealizowania do 15 maja 2020 r.