1. poniedziałek 04 maja

Temat: Podsumowujemy naszą wiedzę o częściach mowy.

 1. Przypomnij sobie z podręcznika następujące części mowy:
 • rzeczownik – str. 93 (Co wiem o rzeczowniku?)
 • przymiotnik – str. 93 (Co wiem o przymiotniku?)
 • czasownik – str. 145 (Co wiem o czasowniku?)
 • przysłówek – str. 168 (Co wiem o przysłówku?)

 

 1. Poucz się tego i poproś kogoś z domowników o przepytanie.
 2. Wykonaj w zeszycie ćw. 4 i 5 195 (nie wysyłaj).

 

2.wtorek  05 maja

Temat: Podsumowujemy naszą wiedzę o częściach mowy. (cd.)

 

 1. Wykonaj zadanie z karty pracy – CZĘŚCI MOWY *ZAŁĄCZNIK
 1. Test na eduelo.pl do rozwiązania do czwartku 7 maja.

 

 1. czwartek 07 maja

Temat: Czego dowiadujemy się z treści utworu „Głowy wawelskie” o czasach króla Zygmunta Augusta?

 

 1. Przeczytaj uważnie tekst legendy – podręcznik str. 199- 201.
 2. Ustnie wykonaj ćw. 2 i 4/201.
 3. Obejrzyj fotografię z podręcznika str. 200 i zapisz w zeszycie notatkę (nie wysyłaj):

Głowy wawelskie to pierwotnie 194 rzeźby, które znajdowały się w kasetonowym suficie w Sali Poselskiej na Zamku Królewskim w Krakowie. Powstały ok. 1540 r.    Do dzisiaj przetrwało jedynie 30. Przedstawiają osoby różnych stanów.

 

 1. piątek 08 maja

Temat: Co się wydarzyło w karczmie „Rzym” ?- Adam Mickiewicz „Pani Twardowska”?

 1. Przeczytaj po cichu balladę z podręcznika 202 -207. Zapoznaj się też z przypisami do wiersza.
 2. Wysłuchaj nagrania utworu: https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-z-czartem/DN72LYYUI
 3. Ćw. 5 z podanej wyżej strony epodreczniki zapisz w zeszycie. Nie wysyłaj.