Witam

W tym tygodniu temat: „Najazd mongolski” str .179, 180, 181-podręcznik .

Państwo mongolskie powstało w XIII wieku. W Europie Mongołów nazywano tatarami. Podbój mongolski odbywał się w kierunkach: Ruś, Węgry. W 1241r „po drodze” najechali południową Polskę. Zniszczyli Sandomierz i Kraków. Książę Henryk Pobożny zastąpił drogę wojskom mongolskim pod Legnicą. Niestety książę H. Pobożny zginął, bitwę przegraliśmy. Na szczęście Mongołowie wycofali się, Polska nie była ich celem.

A teraz kolej na temat „Społeczeństwo i gospodarka polski dzielnicowej” str. 182. W Polsce średniowiecznej zakładano ( lokowano) wsie i miasta wg. Zasad prawa niemieckiego. Na str.182. ilustracja przedstawia 2 rodzaje schematów wsi. Zastanówcie się , który z tych schemat ów występuje w naszej gminie. Na str.183- ilustracja przedstawia sposób uprawy ziemi w średniowieczu zwany trójpolówką. Zapoznajcie się z nim na podstawie tekstu i ilustracji.

Notatka do zeszytu: W średniowiecznej Polsce zakładano(lokowano)  wsie na prawie niemieckim. Ziemię uprawiano w systemie trójpolówki.

1241r-bitwa pod Legnicą

1241r-najazd mongolski

1241r.-śmierć Henryka Pobożnego