Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Witam

Jesteśmy w ostatnim miesiącu nauki. W tym tygodniu temat  podręcznika str.195-„ Polska w unii z Węgrami i Litwą.

Notatka do zeszytu:

W 1370r. po śmierci Kazimierza Wielkiego (koniec dynastii Piastów) w wyniku unii polsko- węgierskiej, w Polsce rządy objął Ludwik Węgierski. Po jego śmierci na polskim tronie zasiadła jego córka Jadwiga.

W 1385r. w Krewie podpisano unię polsko- litewską. Na jej mocy książę Litwy Jagiełło miał przyjąć chrzest, poślubić Jadwigę i koronować się na króla Polski. Pod rządami Władysława Jagiełły doszło  do wielkiej wojny z Krzyżakami. Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410r. zakończyła się sukcesem polsko- litewskim, a cała wojna w 1411r. podpisaniem pokoju w Toruniu. Wtedy Litwa odzyskała Żmudź, a Polska ziemię dobrzyńską.