Revision unit 6

Dziś spróbujmy przypomnieć i powtórzyć sobie materiał zawarty w rozdziale 6.

W podręczniku na stronie 85 proszę wykonać zadania 4,5,6.

Zaczniemy od zadania 4.  Zgodnie z poleceniem proszę napisać w zeszycie zdania twierdzące ( v ) i przeczenia ( x ) z użyciem czasownika to be w czasie przeszłym. (was, wasn’t, were, weren’t)

Zadanie 5. Proszę uzupełnić dialog, uzupełniamy go tylko formą czasownika to be w czasie przeszły. Proszę nie pisać całego dialogu do zeszytu a tylko słowa. Zwracam uwagę że powinno być ich osiem.

I zadanie 6. Proszę napisać pytania z was albo were a następnie napisać odpowiedzi, np.:    

1. the weather / good yesterday ?

Pytanie: Was the weather good yesterday ?

I krótka odpowiedz: Yes, it was. Można tez odpowiedzieć pełnym zdaniem. (jak kto woli)

Te trzy zadania będą ocenione dlatego proszę zrobić zdjęcie i wysłać je do mnie na maila.

Powodzenia : )