Ułatwienia dostępu

Temat Rozbicie dzielnicowe.
1. Przeczytaj pierwsze cztery rozdziały z podręcznika str.178 - 179 i potrafisz omówić:
- Jakie były konsekwencje rozbicia dzielnicowego w różnych dziedzinach życia, 
- Jak układały się stosunki Polski z marchią brandenburską i plemionami Prusów w okresie rozbicia dzielnicowego
Wykonaj ćw. 1. i 2. z zeszytu ćw. str.80.
 
Temat: Sąsiedztwo zakonu krzyżackiego i najazdy Mongołów.
1. Obejrzyj na YouTube ,,Historia na szybko" filmy o Krzyżakach (,,Historia Zakonu Krzyżackiego" 3 części) i Mongołach (,,Henryk II Pobożny");
2. Przeanalizuj 3 ostatnie rozdziały z tematu ,,Rozbicie dzielnicowe" w  podręczniku str. 179 - 180;
3. Wykonaj ćw. 3. i 4. str. 80 - 81 - Zeszyt ćwiczeń;
4. Przeczytaj tekst źródłowy  ,,Nadanie Konrada Mazowieckiego dla Krzyżaków" str. 180 - podręcznik. Odpowiedz na pytania pod tekstem źródłowym i wyślij SMS - em do 12.05. 2020 r.