Ułatwienia dostępu

Witam Was wszystkich. Do 15.05 wystawię Wam propozycję ocen rocznych.

TEMAT: Krajobrazy sawanny i stepu.

Temat zapisz w zeszycie.

 1. Obejrzyj dwa filmy: Film o sawannie: - https://www.youtube.com/watch?v=dnRgqCD0TDk
 2. Film o stepie - https://www.youtube.com/watch?v=G8OkXPArBzg

W podręczniku znajdziesz informacje na temat krajobrazu sawanny i stepu na stronach od 120-126.

Do zeszytu przepisz lub wydrukuj i wklej  notatkę.

Krajobraz  sawanny

 1. Sawanna występuje w strefie klimatów równikowych..

2.Na sawannie wyróżniamy:

 1. porę deszczową -rośliny mają wody pod dostatkiem, bujnie się wówczas rozwijają, kwitną i wydają owoce.
 2. porę suchą -nadal jest gorąco, ale brakuje wody, roślinność częściowo zamiera aż do następnej pory deszczowej
 3. Zwierzęta sawanny: słoń, lew, żyrafa, lampart, zebra, antylopa, sępy, szakale
 4. Roślinność na sawannie: trawy oraz nieliczne drzewa głownie baobaby i akacje.
 5. Ludność sawanny trudni się głównie uprawą ziemi lub hodowlą zwierząt. Ludem pasterskim żyjącym na sawannie (Kenia, Tanzania) są Masajowie. Niektórzy z nich wiodą tradycyjny koczowniczy tryb życia.

Krajobraz stepu

 1. Strefa stepu charakteryzuje się klimatem umiarkowanym kontynentalnym. Występują w niej cztery pory roku.
 2. Największe obszary stepów znajdują się w Azji. W Ameryce Północnej step jest nazywany prerią, a w Ameryce Południowej – pampą.
 3. Zwierzęta stepu to: małe ssaki ryjące nory w ziemi np. susły, bobaki, chomiki, ssaki drapieżne: lisy, kojoty, wilki i ptaki:  dropie, rarogi.
 4. Roślinność – trawy np. ostnice i niskie rośliny.
 5. Na stepie występują najlepsze na świecie gleby uprawne –czarnoziemy
 6. Wielu mieszkańców strefy stepów, m.in. niektórzy Mongołowie i Kazachowie wciąż wiedzie tradycyjny tryb życia. Część mieszkańców stepów prowadzi koczowniczy tryb życia. Mieszkają w namiotach zbudowanych z drewnianych pali i skór (są to jurty). Utrzymuje się z hodowli koni, owiec i wielbłądów dwugarbnych.