Ułatwienia dostępu

Temat: Jaki utwór nazywamy fraszką?
 
ZADANIE 1. Spróbuj rozwiązać zagadki.  Potrzebne informacje znajdziesz w tekście Czy wiesz, że... zamieszczonym w podręczniku na stronie 267.
 - Odkryta scena otoczona półkoliście rzędami stopniowo wznoszących się siedzeń. 
- Ojczyzna europejskiego teatru. 
- Były drewniane, na wysokich ... . 
- Do dziś zachwycają nią konstrukcje dawnych teatrów.
- Starożytna Grecja to ... teatru europejskiego.
- Aktorzy zakładali je na głowy.
-  Jedna z masek, jaką zakładał aktor w trakcie przedstawienia, gdy miał odegrać smutek i łzy
 
 ZADANIE 2. Przeczytaj złote myśli znanych osób na temat teatru. Wybierz najciekawszą, twoim zdaniem, wypowiedź, podkreśl ją i wyjaśnij w 2–3 zdaniach jej sens.
- William Szekspir: ,,Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają"
. Leonard Drzewiecki: ,,Teatr to nie życie – nie swoich miejsc zajmować nie wolno:
. Gustaw Holoubek: ,,Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha ich rozmowy – to już jest teatr"
. George Bernard Shaw: ,,W teatrze życia każdy może się ubawić z wyjątkiem aktora".
 
ZADANIE 3. Na podstawie poniższej definicji uzasadnij, że poznane utwory są fraszkami. Wpisz przy podanych cechach znak „+” lub „–”. Zapamiętaj! Fraszka – krótki rymowany utwór oparty na zabawnym pomyśle, często zakończony zaskakującą puentą. Niekiedy zawiera pouczenie lub morał. Najczęściej ma żartobliwy charakter. Osoba mówiąca we fraszkach jest z reguły życzliwym obserwatorem świata.
Cechy fraszek:
- krótkie
- rymowane 
- poznane utwory krótkie rymowane oparte na zabawnym pomyśle 
- często zakończone zaskakującą puentą
- niekiedy zawierają pouczenie lub morał
- mają żartobliwy charakter
- osoba mówiąca to z reguły życzliwy obserwator świata
 
ZADANIE 4.
Ćw. 7/265 - podręcznik. (uwzględnij zasady zajmowania miejsc , kiedy niektórzy widzowie już siedzą).
 
Temat: Kultura i media . Teatr.
1. Ćwiczenia do tego tematu znajdziesz w ,,Zeszycie ćw.: str. 99 - 105
2. Wykonaj ćw. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 45, 46.
Temat: Ostatnio na lekcji zdarzyło się coś niezwykłego... - piszemy sprawozdanie.
 
ZADANIE 1. zapoznaj sie z tematem w podręczniku str.268 - 271
 
ZADANIE 2.. Dopisz wyrazy bliskoznaczne do słowa sprawozdanie. 
 
ZADANIE 3.. Wśród podanych określeń podkreśl te, które charakteryzują sprawozdanie. obiektywny, reklamowy, szczegółowy, nudny, poetycki, rzeczowy, chaotyczny, logiczny, informacyjny, fantastyczny, naukowy, oparty na  faktach, subiektywny, chronologiczny, niedokładny, plastyczny, krytyczny, pochwalny, wierny, uporządkowany, emocjonalny, fikcyjny, oficjalny, spójny, chłodny, obojętny.
 
ZADANIE 4. . Zapisz podane określenia w odpowiednich rubrykach tabeli. bez wątpienia, z kolei, najpierw, przypuszczam, potem, wydaje mi się, jestem pewien, ciągle, jestem przekonana, moim zdaniem, następnie, uważam, wreszcie, nie ulega wątpliwości, odnoszę wrażenie, niebawem, na początku, według mnie, widocznie, w końcu, wkrótce, w moim przekonaniu, z całą pewnością, sądzę, na zakończenie, dochodzę do wniosku
Określenia dotyczące czasu:                                                                                                                                                               Określenia służące do wyrażania sądów:
-                                                                                                                                                                                                  -
-      ...                                                                                                                                                                                                  -   ...
ZADANIE 5. Przekształć podany tekst w taki sposób, aby sprawozdanie było barwniejsze i wyrażało twoją ocenę – pozytywną lub negatywną. Dodaj wyrazy oceniające i dopisz odpowiednie zakończenie. Możesz użyć wyrazów z ramki:
uroczysty, odświętny, bez życia, urzekający, nudny, fantastyczny, nieciekawy, godny podziwu, schematyczny, cudowny, fascynujący, straszny, wyjątkowy, oryginalny, banalny, wspaniały, przegadany, porywający, słaby, powierzchowny, nadzwyczajny, nużący, bez wyrazu, fantastyczny, nadzwyczajny, niewiarygodny, niespotykany, mdły, ciekawy, oklepany, ekscytujący
Wczoraj nasza klasa miała lekcję historii. Pani zaprosiła na nią powstańca. Mężczyzna opowiedział swoją wojenną historię. Lekcja zaczęła się od przedstawienia gościa. Potem pan Józef relacjonował swoje powstańcze przygody. Opowiadał o miejscach, w których walczył. Pokazywał na planie Warszawy drogę przebytą w sierpniu i we wrześniu. Wspominał też swoich przyjaciół. Następnie nasz gość odpowiadał na pytania. Wyjaśniał, jak się żyło na co dzień w mieście ogarniętym walkami, przypominał sobie, w jakich potyczkach brał udział. Mówił o swoich przeżyciach. Wszyscy byli…
 
Wyślij SMS - em przekształcony tekst do 15. 05. 2020 r.