Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.
Temat: Polska Kazimierza Wielkiego. - 1. godz. lekcyjna
1. Przeczytaj 4 pierwsze rozdziały - str.190 - 192 (podręcznik)
2. Dodatkowo możesz obejrzeć na YouTube filmiki ,,Historia na szybko" ,,Kazimierz Wielki", ale wybrać te dotyczące tematu, bo jest ich dużo.
3. Popracuj z mapą, Zwróć uwagę na nowe zdobycze Kazimierza Wielkiego : Kujawy, ziemia dobrzyńska, Ruś Halicko - Włodzimierska.
3. Zapamiętaj datę pokoju wieczystego w Kaliszu i czego ten pokój dotyczył.
4. Przeczytaj tekst źródłowy - str. 192 (podręcznik) i odpowiedz ustnie na pytania pod tym tekstem.
5. Wykonaj ćw. 1, 2, 3 str.86 - 87 zeszyt ćwiczeń
 
Temat: Polska Kazimierza Wielkiego. - 2. godz. lekcyjna
1. Zapoznaj się z ostatnimi 3 rozdziałami tego tematu,
2. Dodatkowo możesz obejrzeć na YouTube filmiki ,,Historia na szybko" ,,Kazimierz Wielki", ale wybrać te dotyczące tematu, bo jest ich dużo,
3. Zapamiętaj datę założenia Akademii Krakowskiej.
4. Wykonaj ćw. 4 str. 87 - zeszyt ćwiczeń.