Ułatwienia dostępu

Temat: Polska Kazimierza Wielkiego. - 1. godz. lekcyjna
1. Przeczytaj 4 pierwsze rozdziały - str.190 - 192 (podręcznik)
2. Dodatkowo możesz obejrzeć na YouTube filmiki ,,Historia na szybko" ,,Kazimierz Wielki", ale wybrać te dotyczące tematu, bo jest ich dużo.
3. Popracuj z mapą, Zwróć uwagę na nowe zdobycze Kazimierza Wielkiego : Kujawy, ziemia dobrzyńska, Ruś Halicko - Włodzimierska.
3. Zapamiętaj datę pokoju wieczystego w Kaliszu i czego ten pokój dotyczył.
4. Przeczytaj tekst źródłowy - str. 192 (podręcznik) i odpowiedz ustnie na pytania pod tym tekstem.
5. Wykonaj ćw. 1, 2, 3 str.86 - 87 zeszyt ćwiczeń
 
Temat: Polska Kazimierza Wielkiego. - 2. godz. lekcyjna
1. Zapoznaj się z ostatnimi 3 rozdziałami tego tematu,
2. Dodatkowo możesz obejrzeć na YouTube filmiki ,,Historia na szybko" ,,Kazimierz Wielki", ale wybrać te dotyczące tematu, bo jest ich dużo,
3. Zapamiętaj datę założenia Akademii Krakowskiej.
4. Wykonaj ćw. 4 str. 87 - zeszyt ćwiczeń.