Ułatwienia dostępu

Temat: Czy zawsze piszemy wyrazy zgodnie z ich brzmieniem?
 
ZADANIE 1. Zapoznaj się z wierszem Agnieszki Frączek ,,Co widzi widz" - str. 172, następnie przeczytaj, naucz się i zapamiętaj to, co jest w ramce.
 
ZADANIE 2. Wymów swobodnie całe wyrazy, a następnie podkreśl w każdym z nich głoskę, którą wymawiasz inaczej, niż jest zapisana. Obok każdego przykładu dopisz wyraz, który podpowiada właściwą pisownię.
np. żabka – żabek (lub żaba)
mrówka – ........................................................................
książka – .........................................................................
bluzka – ..........................................................................
 
ZADANIE 3. Zapisz ostatnią głoskę w zaznaczonych wyrazach w taki sposób, jak ją słyszysz.
Za domem stało kilka psich bud. [...........]
Po południu spadł grad. [...........] Nad Krakowem unosi się gęsty smog. [..........]
Z lewej nogi spadł mi prawy but. [...........]
Ten fotel to już stary grat. [...........]
Nad Wawelem przeleciał wielki smok. [...........]
A teraz dopisz do podanych słów takie wyrazy, które uzasadnią różnice w ich pisowni.
bud – ............... but – ................
grad – ................ grat – ................
smog – ................ smok – ................ 
 
Temat: Rozbieżności między mową a pismem - ćwiczenia.
 
 Wykonaj ćw. 1 - 5 str.186 - 187 zeszyt ćwiczeń
(dla chętnych) ćw. 1- 3 str. 188 zeszyt ćwiczeń
 
Temat: Scenariusz to film na papierze...
 
ZADANIE 1. Przeczytaj oba teksty: Kornela Makuszyńskiego, s. 274–275, i  scenariusza filmowego na podstawie powieści Panna z mokrą głową, s. 276. 
 
ZADANIE 2. Przepisz do zeszytu  i naucz się: 
Tekst literacki:
- Zastosowana narracja oraz wypowiedzi bohaterki, jej myśli i refleksje.
- Miejsce opisane barwnie, szczegółowo, aby można je było sobie wyobrazić.
- Uwzględnia refleksje, rozważania, opisy, dygresje.
- Tekst rozbudowany, autor nie musiał się ograniczać.
-Pisany językiem obrazowym, obecność środków stylistycznych.
- Zapis bez wyróżnień w druku.
Scenariusz:
- Tylko kwestie wypowiadanie przez bohaterkę, oraz informacje o tym, co będzie widać i słychać w filmie.
- Miejsce opisane szkicowo (tylko najważniejsze elementy – informacja dla scenografa).
- Tylko konkretne uwagi (czas i miejsce akcji, wypowiedzi bohaterki).
-Tekst skrócony, scena nie może być zbyt długa.
-Pisany językiem prostym, jednoznacznym.
-W zapisie tekst główny i tekst poboczny (druk pochyły, czyli kursywa).
 
ZADANIE 3. Podaj przykłady 5 filmowych adaptacji książek dla dzieci.
Tytuł książki                                     Autor                                          Tytuł filmu                                              Reżyser 
 
ZADANIE 4. Wyjaśnij, co oznaczają podane terminy filmowe.
- kadr
– plan filmowy
– montaż
– ujęcie