Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

TEMAT: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej

Podręcznik str. 127 -133 - przeczytaj informacje z podręcznika

Obejrzyjcie filmy: https://www.youtube.com/watch?v=vF4ygaBxT6U-  o pustyni gorącej

oraz https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8 – o pustyni lodowej

Temat zapisz w zeszycie.

Pod tematem napisz i uzupełnij notatkę:

  1. Wyjaśnij pojęcie: co to jest pustynia? -
  2. Rzeźba terenu w strefie pustyń gorących (wypisz rodzaje pustyń)–
  3. Klimat pustyni gorącej –
  4. Świat roślin pustyni gorącej-
  5. Świat zwierząt –
  6. Życie mieszkańców strefy pustyń gorących-

Strefa pustyni  lodowej:

  1. Klimat pustyni –
  1. Świat roślin –
  1. Świat zwierząt –
  1. Życie mieszkańców -