Ułatwienia dostępu

Countries – new words.

 

Podręcznik – str. 101

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Popatrzcie na mapę Europy. Poznamy nazwy 14 krajów. Zapiszcie nagłówek:

Countries – Kraje

Następnie zapiszcie cyfry od 1 do 14 i obok każdej wpiszcie nazwę odpowiadającego jej kraju. Nazwy krajów przetłumaczcie też na język polski.

Zadanie 2

Ten kraj graniczy z ….

Zapiszcie nazwy krajów, które graniczą z podanymi.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 43

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Zadanie 2

W tym zadaniu rozpoznajecie kraj po jego stolicy.

capital city - stolica

 

Gdybyście mieli problemy z krajami lub stolicami, skorzystajcie z Internetu.

 

Nationalities – new words.

 

Podręcznik – str. 101

Zadanie 3

Poznamy nazwy narodowości.  Posłuchajcie i powtórzcie. (3.15)

Zwróćcie uwagę, że poznawane narodowości dzielą się na trzy grupy:

  • z końcówką –ish, np. Polish
  • z końcówką –an, np. German
  • tworzone nieregularnie, np. French

Nazwy narodowości, podobnie jak nazwy krajów, piszemy wielką literą.

Zadanie 4 (zadanie do sprawdzenia)

Posłuchajcie i wskażcie właściwy kraj na mapie. Następnie posłuchajcie jeszcze raz i zapiszcie usłyszane narodowości.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 43

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

 

Agata and friends: a quiz – a story.

 

Podręcznik – str. 102-103

Zadanie 1

Posłuchajcie i przeczytajcie historyjkę.

Przydatne słownictwo:

It’s a pity – Szkoda

we didn’t raise the money – nie zebraliśmy pieniędzy

prize – nagroda

I bet – założę się

join – dołączyć

take place – mieć miejsce

cross – przeprawić się

discover – odkryć

travel – podróżować

Wszystkie pytania quizu są w czasie przeszłym, np. When did Slovakia join the EU? – Kiedy Słowacja dołączyła do Unii Europejskiej?

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Prawda czy fałsz?

W zdaniach występują czasowniki w czasie przeszłym:

went – pojechała

won – wygrali

Zadanie 4 (zadanie do sprawdzenia)

Dopasujcie zdania z historyjki do ich tłumaczenia. Zapiszcie.

 

Rozwiązania zadań proszę przesłać  do 23.05.