Ułatwienia dostępu

Temat:  Królestwo Władysława Łokietka.
1. Przeczytaj 2 rozdziały z tematu w podręczniku ,,Odbudowa Królestwa Polskiego"
- Królestwo Władysława Łokietka
- Konflikt z Krzyżakami
2. Przeanalizuj tekst źródłowy - str,188 - podręcznik i odpowiedz ustnie na pytania pod tym tekstem
3. wykonaj ćw. 3, 4, 5 str. 85 zeszyt ćwiczeń
 
Temat: Historia w filmie, na obrazach.
Obejrzyj fr. filmu historycznego, np. ,,Kazimierz Wielki" w reż Czesława i Ewy Petelskich z 1975 r. ,,Krzyżacy" w reż Aleksandra Fordy z 1960 r. itp. jak również historyczne obrazy Jana Matejki.