Ułatwienia dostępu

I was at home yesterday. Past simple – be.

 

Czas past simple jest czasem przeszłym. W tej lekcji poznamy i przećwiczymy formy czasownika „be” (być) w czasie przeszłym. Czasownik ten ma dwie formy, a ich użycie zależy od podmiotu (osoby).

Zapiszcie te formy w zeszycie:

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I was

You were

He was

She was

It was

We were

You were

They were

 

 

Przyjrzyjcie się przykładom zdań:

I was at home. – Byłem w domu.

My mum was tired. – Moja mama była zmęczona.

We were hungry. – Byliśmy głodni.

My friends were in the park. – Moi przyjaciele byli w parku.

 

Podręcznik – str. 78

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Uzupełnijcie zdania właściwą formą czasownika “be” w czasie przeszłym (was lub were). Określcie, które zdania w waszym przypadku są prawdziwe. Zapiszcie: True lub False.

Zadanie 3

Przyjrzyjcie się obrazkom i posłuchajcie nagrania.

Where were the people yesterday? – Gdzie były te osoby wczoraj?

Zdecydujcie, czy usłyszane przez was zdania są prawdziwe (True) czy fałszywe (False).

 

Kiedy chcemy powiedzieć, że jakiś obiekt znajdował się gdzieś w przeszłości, używamy konstrukcji There was (l. poj.), There were (l. mn.). Popatrzcie na przykładowe zdania:

There was a cinema in the town. – W mieście było kino.

There were ten people at the party. – Na przyjęciu było dziesięć osób.

 

Zadanie 5 (zadanie do sprawdzenia)

Uzupełnijcie zdania wpisując: There was lub There were.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 34

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

 

Past simple: be – negatives and questions. (2 lekcje)

 

Przypominam, że czasownik “be” ma w czasie przeszłym dwie formy: was i were. Aby utworzyć formy przeczące należy do czasownika dodać not:

I / he / she / it was not (wasn’t)

We / You / They were not (weren’t)

Tom wasn’t at school yesterday. – Tom nie był wczoraj w szkole.

We weren’t at the cinema. – Nie byliśmy w kinie.

 

Podręcznik – str. 80

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Uzupełnijcie zdania formą przeczącą czasownika „be”: wasn’t lub weren’t.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 34

Zadanie 2, 3 i 4 (zadanie 3 do sprawdzenia)

 

Aby utworzyć pytanie należy czasownik was lub were umieścić przed podmiotem.

Katie was in her bedroom.

Was Katie in her bedroom? - Czy Katie była w swoim pokoju?

Yes, she was. / No, she wasn’t.

Brian and Dylan were in the gym.

Were Brian and Dylan in the gym? – Czy Brian i Dylan byli w sali gimnastycznej?

Yes, they were. / No, they weren’t.

 

Podręcznik – str. 80

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

Wykorzystując podane słowa i wyrażenia napiszcie pytania wstawiając Was lub Were. Następnie posłuchajcie nagrania i zapiszcie krótkie odpowiedzi.

Zadanie 4

Uzupełnijcie dialog właściwą formą czasownika „be” (was lub were). Może to być forma twierdząca lub przecząca. Następnie posłuchajcie nagrania i sprawdźcie.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 34

Zadanie 5 (zadanie do sprawdzenia)

 

Rozwiązania zadań proszę przesłać do 30.05.