Ułatwienia dostępu

Temat: Polska w unii z Węgrami i Litwą.
1. Zapoznaj się z pierwszymi czterema rozdziałami tematu ,,Polska w unii z Węgrami i Litwą" str. 195 - 198 podręcznik
2. Wykonaj ćw. 1, 2, 4 z ,,Zeszytu ćw." str. 88 - 89
3. Obejrzyj fr. filmu ,,Krzyżacy" w reż Aleksandra Fordy (pod koniec filmu), dotyczący przygotowań do bitwy , jak również samą bitwę pod Grunwaldem 1410 r.
4. Napisz na kartce, jak wyglądały przygotowania do bitwy pod Grunwaldem i sama bitwa. Wyślij SMS - em do 8.06.2020 r. To już ostatnia praca domowa w tym roku szkolnym.
 
Temat: Jagiellonowie w Europie Środkowej.
1. Przeczytaj temat - str. 200 - 204 podręcznik
2. Po nauczeniu się tematu powinieneś/powinnaś:
- wymienić państwo, z którym Polska zawarła unię personalną,
- wiedzieć, w jakich okolicznościach ta unia się rozpadła
,- wiedzieć, kim byli: Władysław Warneńczyk i Kazimierz Jagiellończyk,
- znać przyczyny, przebieg i skutki wojny trzynastoletniej,
- rozumieć znaczenie drugiego pokoju toruńskiego dla sytuacji Polski,
- wskazać państwa, w których na tronach zasiadali Jagiellonowie.
3. Wykonaj wszystkie ćwiczenia z ,,Zeszytu ćwiczeń" do tego tematu.
 
Temat: Monarchia stanowa w Polsce.
1. Obejrzyj na You Tube jakiś film o monarchii stanowej w Polsce w XIV - XV wieku
2. Przeczytaj w podręczniku na str. 207 ,,Ważniejsze przywileje szlacheckie w Polsce uzyskane w XIV - XV w.". Zwróć uwagę na treść i znaczenie przywilejów.
3. Wykonaj wszystkie ćw. z ,,Zeszytu ćwiczeń" do tego tematu.
 
Temat: Polska dzielnicowa i zjednoczona - powtórzenie.
Jeżeli czujesz się na siłach lub chcesz sprawdzić swoja wiedzę, wykonaj ćwiczenia w ,,Zeszycie ćwiczeń" str. 94 - 95.
Życzę miłych, przyjemnych i bezpiecznych wakacji.