Ułatwienia dostępu

Temat:  Kim jest, a kim chciałby być podmiot liryczny w wierszu Hanny Januszewskiej?
1. Wyobraź sobie, że spełnią się twoje marzenia dotyczące przyszłości – zostaniesz, kim tylko zechcesz. Napisz, kim chciałbyś / chciałabyś zostać. Uzasadnij swój wybór. Narysuj przedmiot, który najbardziej kojarzy ci się ze spełnionym marzeniem. W przyszłości chciałbym / chciałabym zostać ............................................................................................. , ponieważ ......
2. Zapoznaj się z treścią wiersza Hanny Januszewskiej ,,Dal" - str. 300 - 301 podręcznik
3. Napisz o sytuacji, która wyzwoliła marzenia podmiotu lirycznego. (Nawiązujemy do sytuacji z pierwszej zwrotki wiersza).
4.  Co wiemy o podmiocie lirycznym w wierszu? (podmiot liryczny to osoba wypowiadająca się w wierszu)
RZECZYWISTOŚĆ Kim jest? (zajęcia, obowiązki)                                                     MARZENIA Kim chciałby być? (wygląd, zajęcia)
5. Naucz się pięknie czytać wiersza. Z odpowiednią modulacją głosu i ze zwróceniem uwagi na interpunkcję przeczytaj na głos wiersz któremuś z członków rodziny i poproś o obiektywną ocenę.
 
Temat: Podmiot liryczny ,,Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi".
Ustnie wykonaj ćw. 39, 40, 41 str. 74 - 75 ,,Zeszyt ćwiczeń".
 
Temat: Akcent w języku polskim.
1. Przeczytaj informacje w tabelce ,,ZAPAMIĘTAJ" str. 89 i 302 - podręcznik
2. Wykonaj ćw. 6 i 7 str.  302
 
Temat: Czy Kaśce udało się ,,pokonać samą siebie"?
1.  Znajdź słowo klucz, którym można by połączyć podane wyrazy:
lawina, karabińczyk, wspinaczka, Alp, lina, niebezpieczeństwo, góry, asekuracja, czekan - ................................. - słowo klucz (co łączy wszystkie te wyrazy?)
2. Przedstaw informacje na temat alpinistów: Jerzego Kukuczki i Wandy Rutkiewicz
3. Przeczytaj tekst ,,Najwyższa góra świata" Anny Onichimowskiej - str. 303 - 309 podręcznik
3. Czego dowiadujemy się o bohaterce opowiadania i jej otoczeniu? Pracując z tekstem, zapisuj odpowiednie informacje.
Rodzina: – ........................................................................
– brat ................................................................
Stosunek brata do siostry:
początkowo: – ........................................................................
– ........................................................................
– ........................................................................
– ........................................................................
– ........................................................................
potem: – ........................................................................
– ........................................................................
– ........................................................................
– ........................................................................
Relacje z rówieśnikami: – .......................................................................... .........................................................................
– .......................................................................... .........................................................................
– .......................................................................... .........................................................................
– .......................................................................... .........................................................................
– .......................................................................... ......................................................................... – .......................................................................... .........................................................................
– .......................................................................... .........................................................................
Czego dokonała? – ..................................................................................
Dlaczego? – .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................
Co czuła przed swoim wyczynem? – ..................................................................................
Ulubione zajęcia, marzenia
4. Ćw. 4/309 podręcznik - ustnie
5. ,,Najwyższa góra świata" to zbiór 9 opowiadań wpisany na Międzynarodową Listę im. H.Ch. Andersena. Autorka tak określiła adresatów swojej książki: „To jest dla tych małych i trochę większych, którym czasem jest smutno i którym nie zawsze układa się tak, jak by chcieli. Czyli, myślę sobie, że ,,Najwyższa góra świata" jest dla Was wszystkich. Bo nigdy nie jest tak, żeby zawsze, w każdej chwili, wszystko układało się dokładnie tak, jak trzeba. A jeśli nawet są wśród Was tacy szczęśliwcy, to na pewno znacie innych, którzy miewają kłopoty...”. Interesująca wypowiedź? Może warto przeczytać całą książkę albo przynajmniej jeszcze jedno opowiadanie ze zbioru?
 
Temat: Sporządzamy przepis na cudowną pigułkę odmładzającą.
1. Przeczytaj tekst ,,Receptura Wonka-Vitu" str. 312 - 313 podręcznik i wskaż poprawne odpowiedzi 
1. Poszczególne składniki receptury należy dodawać do czekolady
A. w zupełnie dowolnej kolejności.
B. tuż po jej ostygnięciu i zgęstnieniu.
C. przed jej roztopieniem i zagotowaniem.
D. w ściśle określonej kolejności.
2. Wszystkie składniki, po ich rozpuszczeniu, trzeba gotować przez
A. dwadzieścia siedem dni, mieszając od czasu do czasu.
B. dwadzieścia siedem dni, w ogóle nie mieszając.
C. dwadzieścia osiem dni, w ogóle nie mieszając.
D. trzydzieści siedem dni, ciągle mieszając.
 3. Który składnik nie pochodzi z „Receptury Wonka-Vitu”?
A. Ryj pluskwiaka.  
B. Krok krokodyla.
C. Tylny ogon bazyliszka.
D. Grający krowi róg.
4. Do sporządzenia jednej pigułki Wonka-Vitu były potrzebne
A. dwa jaja żaboptaka.
B. trzy jaja żaboptaka.  
C. cztery jaja żaboptaka.
D. trzydzieści trzy jaja żaboptaka.
5. Po długim gotowaniu na dnie kotła pozostawała twarda bryła rozmiarów piłki
A. futbolowej.
B. koszykowej.
C. siatkowej.
D. tenisowej.
6. Każda pigułka Wonka-Vitu sprawi, że człowiek będzie młodszy o 
A. dwadzieścia lat.  
B. dwadzieścia pięć lat. 
C. dwadzieścia siedem lat.
D. trzydzieści lat.
7. Który składnik nie pochodzi z „Receptury Wonka-Vitu”?
A. Róg i nos nosorożca. 
B. Kopytko mantykory.
C. Błąd z wielbłąda.
D. Odcisk kopyta wielorożca.
8. Z ilu worków czekolady otrzymywało się jedną pigułkę Wonka-Vitu?
A. Dwunastu.
B. Dwustu.  
C. . Dwudziestu.
D. Dwu.
2. Znajdź w tekście informacje dotyczące pigułki odmładzającej, a następnie sporządź na ich podstawie przepis. Zastosuj czasowniki w formie 1. osoby liczby mnogiej. Przepis na cudowną pigułkę odmładzającą
Składniki i ilość:  .................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................... ............................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................
...
Przybory kuchenne: 1. .................................................., 2. .............................................................., 3. .................................................................. 
Kolejność wykonywania czynności:
-
-
-
-
...
Środki ostrożności........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .
 
Temat: Podaję przepis. Omlet na słodko.
1. Wykonaj wszystkie ćwiczenia do tematu w ,,Zeszycie ćwiczeń" str. 19 - 20
Ćw. 35/20 wykonaj w zeszycie i wyślij mi SMS - em do 18.06. 2020 r.
 
Temat: Część zdania, która pomaga w opisie. 
1. Obejrzyj filmik na You Tube o przydawce
2. Jeśli zrozumiałeś/ - aś wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.156 - 159
 
Temat: Pisownia em, en, om, on, ą, ę.
Wykonaj ćw. w ,,Zeszycie ćwiczeń" - str. 189 - 192
 
Temat: Piszę pozdrowienia. Moc pozdrowień...
Wykonaj ćw. 19 i 20 str. 13 ,,Zeszyt ćwiczeń"
 
WIELE UŚMIECHÓW I MIŁYCH, BEZPIECZNYCH WAKACJI ŻYCZY TĘSKNIĄCA ZA WAMI PRZEWODNICZKA PO JĘZYKU POLSKIM KRYSTYNA BOCHENEK