Ułatwienia dostępu

Temat: Krajobraz tajgi i tundry

Podręcznik str. 142 – 148

Film, który warto obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=zVOH0NGlL3o

Zapisz temat w zeszycie. Pod tematem przepisz i uzupełnij notatkę.

Na podstawie tekstu z podręcznika dokończ zdania :

  1. Tajga występuje na półkuli północnej w strefie klimatów …………………….. ……………………………... W tajdze występują opady w wysokości ………………….mm, lata są ………………… i ………………….., a zimy ……………………. ………….i …………………………………….. .

Trwale zamarznięty grunt nazywamy ………………………………….. ………………………..

Tajgę tworzą lasy - ……………………………, rosną w niej gatunki drzew - ………………………………..., …………………………….., ……………………………………., …………………………… . Żyją w niej owady - …………………………., ……………………………, …………………………. a także duże zwierzęta - …………………………………………, ………………………………………, …………………………………… Mieszkańcami tajgi są ludy nazywane - ……………………………….

  1. Tundra znajduje się w strefie klimatów - ……………………………………….. Podobnie jak w strefie pustyń lodowych występują …………………………………….. i ………………………………………… polarne. W strefie tundry występuje wieloletnia …………………………….. . Rosną tam - ……………………………., ………………………………………, ……………………….. oraz żyją zwierzęta - ………………………….. , ……………………………., ……………………….. Mieszkańcami tundry są ludy nazywane - ………………………