Ułatwienia dostępu

TEMAT: RÓŻNORODNOŚĆ ROŚLIN – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

Przeczytaj informacje z podręcznika - „Podsumowanie” ( str. 154 – 157)

Zapisz temat w zeszycie. W zeszycie wykonaj zadania 1 – 14 str. 158 - 159