Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

TEMAT: RÓŻNORODNOŚĆ ROŚLIN – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

Przeczytaj informacje z podręcznika - „Podsumowanie” ( str. 154 – 157)

Zapisz temat w zeszycie. W zeszycie wykonaj zadania 1 – 14 str. 158 - 159