Ułatwienia dostępu

I worked yesterday. Past simple – regular verbs.

 

Do tej pory poznaliście formy czasownika “be” w czasie przeszłym -  past simple. W tej lekcji dowiecie się, jakie formy mają inne czasowniki.

Zajmiemy się czasownikami regularnymi. W czasie przeszłym dodajemy do nich końcówkę –ed.

Np..: work → worked

          watch → watched

Zadanie 2 str. 92

Uzupełnijcie zdania czasownikami w czasie przeszłym. Zaznaczcie te zdania, które w waszym przypadku są prawdziwe wpisując √.

 

W przypadku niektórych czasowników zachodzą zmiany w pisowni:

  • W przypadku większości czasowników dodajemy do nich końcówkę –ed:

play → played

surf → surfed

  • Jeśli czasownik zakończony jest na „e”, wówczas dodajemy tylko –d:

like → liked

smile → smiled

  • Jeśli czasownik zakończony jest na „y” występujące po spółgłosce, wówczas „y” zamieniamy na „i” i dodajemy –ed:

study → studied

cry – cried

Dla porównania: gdy „y” występuje po samogłosce, nie ma zmian w pisowni, dodajemy tylko –ed: play → played

  • W przypadku czasowników jednosylabowych, w których zakończeniu występuje samogłoska + spółgłoska, podwajamy spółgłoskę i dodajemy –ed:

stop → stopped

chat → chatted

Zadanie 3 str. 92 (zadanie do sprawdzenia)

Zapiszcie formy czasu przeszłego podanych czasowników.

Zadanie 5 str. 92 (zadanie do sprawdzenia)

Napiszcie zdania o tym, co Ben robił wczoraj. Użyjcie czasowników w formie czasu przeszłego i innych potrzebnych słów.

 

Na Wasze zadania czekam do 12.06.