Ułatwienia dostępu

1.    Comparison – exercises.

  • Proszę wykonać ćwiczenia dotyczące stopniowania przymiotników, które dostaliście na kartkach w szkole (część z nich wykonaliście już wcześniej). Jeśli ktoś nie ma kart pracy, znajdziecie je w załącznikach.

2.    Revision – unit 5.

  • Zadania z podręcznika – 1, 2, 3 i 4 str. 73 oraz 1, 2 i 3 str. 74. (do wykonania w zeszytach)
  • Zadania z zeszytu ćwiczeń – 1 i 2 str. 31.

Dodatkowe ćwiczenia i gry oraz nagrania do poszczególnych rozdziałów dostępne są na stronie www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow

Załączniki: