Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

1.    Comparison – exercises.

  • Proszę wykonać ćwiczenia dotyczące stopniowania przymiotników, które dostaliście na kartkach w szkole (część z nich wykonaliście już wcześniej). Jeśli ktoś nie ma kart pracy, znajdziecie je w załącznikach.

2.    Revision – unit 5.

  • Zadania z podręcznika – 1, 2, 3 i 4 str. 73 oraz 1, 2 i 3 str. 74. (do wykonania w zeszytach)
  • Zadania z zeszytu ćwiczeń – 1 i 2 str. 31.

Dodatkowe ćwiczenia i gry oraz nagrania do poszczególnych rozdziałów dostępne są na stronie www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow

Załączniki: