Ułatwienia dostępu

Miłej pracy z lekturą!
Rozpocznijmy opracowywanie lektury ,,Lew, czarownica i stara szafa" od testu. Po rozwiązaniu upewnij się, że dobrze rozwiązałaś/eś. Odpowiedzi pisz na kartce, wkładaj je do teczki. Mam nadzieję, że kiedyś wspólnie sprawdzimy. 
TEST Z LEKTURY
 „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”
1. Jak na imię mieli główni bohaterowie?
A. Piotr, Łucja, Zofia i Eryk,
B. Zuzanna, Patryk i Łucja
C. Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja
D. Piotr, Zuzanna, Zofia i Edmund
E. Edmund, Patryk, Zofia i Łucja
F. Patryk, Zofia, Eryk i Lidia
2. Jak na nazwisko mieli główni bohaterowie?
A. Pevensie
B. Privett
C. Pens
D. Parker
E. Peverell
F. Patrick
3. Kto z rodzeństwa był najmłodszy?
A. Zuzanna
B. Łucja
C. Piotr
D. Edmund
E. Łucja i Edmund byli bliźniakami
4. Kto z rodzeństwa był najstarszy?
A. Piotr
B. Zuzanna
C. Łucja
D. Edmund
E. Piotr i Zuzanna byli bliźniakami
5. Z jakiego kraju pochodziło rodzeństwo?
A. Szwecja
B. Stany Zjednoczone
C. Norwegia
D. Francja
E. Kanada
F. Anglia
6. Gdzie znajdowało się wejście do Narnii?
A. W piwnicy
B. W ogrodzie
C. W szafie
D. W wannie
E. W skrzyni
F. W lustrze
7. Kto odkrył wejście do Narni?
A. Edmund
B. Profesor
C. Łucja
D. Zuzanna
A. Piotr
B. Gosposia
8. Czym był Tumnus?
A. Faunem
B. Bobrem
C. Drozdem
D. Lwem
E. Człowiekiem
F. Centaurem
 
9. Kto spowodował wieczną zimę w Narnii?
A. Edmund
B. Aslan
C. Maugrim
D. Tumnus
E. Biała Czarownica
F. Pan Bóbr
10. Kogo bała się Biała Czarownica?
A. Piotra
B. Aslana
C. Łucji
D. Wilków
E. Profesora
F. Edmunda
11. Kim był Aslan?
A. Lwem, prawdziwym władcą Narnii
B. Lwem, pomocnikiem Białej Czarownicy
C. Wilkiem, prawdziwym władcą Narnii
D. Wilkiem, pomocnikiem Białej Czarownicy
E. Orłem, prawdziwym władcą Narnii
F. Orłem, pomocnikiem Białej Czarownicy
12. Kto pokonał Białą Czarownicę?
A. Piotr
B. Edmund
C. Aslan
D. Zuzanna
E. Łucja
F. Profesor
13. Kogo pokonał Piotr?
A. Maugrima
B. Białą Czarownicę
C. Aslana
D. Edmunda
E. Trolla
F. Centaura
14. Jak Aslan odczarował posąg?
A. Oblał je wodą
B. Dmuchnięciem
C. Przytulił je
D. Rykiem
E. Śpiewem
F. Magicznym zaklęciem
15. Kto zniszczył różdżkę Białej Czarownicy?
A. Piotr
B. Łucja
C. Aslan
D. Edmund
E. Tumnus
F. Profesor
16. Jaki przydomek otrzymał Piotr?
A. Waleczny
B. Wielki
C. Śmiały
D. Wysoki
E. Wielkoduszny
F. Wspaniały
 
17. Jaki przydomek otrzymała Zuzanna?
A. Łagodna
B. Rozsądna
A. Wielkoduszna
B. Piękna
A. Mądra
B. Wspaniała
18. Jaki przydomek otrzymał Edmund?
A. Przebiegły
B. Sprawiedliwy
C. Dzielny
D. Wielki
E. Rozsądny
F. Niezwyciężony
19. Jaki przydomek otrzymała Łucja?
A. Rozsądna
B. Mądra
C. Waleczna
D. Urodziwa
E. Mężna
F. Wielka
20. Jak rodzeństwo wróciło do normalnego świata?
A. Zostali wygnani z Narni.
B. Poprosili Aslana, aby pomógł im wrócić.
C. Przechodząc przez magiczny wodospad.
D. Przez wiele lat szukali wyjścia, aż w końcu im się udało.
E. Wrócili tam po swojej śmierci w Narnii.
F. Przypadkiem, podczas polowania na Białego Jelenia.
Temat: Nieznany świat czeka za drzwiami, trzeba je tylko otworzyć.
Napisz 5 - 6 zdań na temat ogólnych wrażeń po obejrzeniu filmu, przeczytaniu książki między innymi o kraju przebudzonych zwierząt, magicznej krainie...
Temat: ,,Spis ludności " Narnii. 
 Każdy z was wybierze jedną postać z lektury i w jej imieniu napiszę kartkę z pamiętnika nie więcej niż 10 zdań. W prawym górnym rogu umieść datę. Zacznij np. tak ,,Jestem Piotr, najstarszy z rodzeństwa...", W mojej krainie panuje wieczna zima...". Prace prześlij SMS-em lub na pocztę kbochenek @op.pl do 3.04 2020 r.
Temat: Zło i dobro w ,,Opowieściach z Narnii".
Wyjaśnij pojęcie dobra i zła.
Uzupełnij tabelę:
                 dobro                                                                                                                          zło
                                                                              postacie
..................................................................                                                        ......................................................................
..................................................................                                                         ................................................................. 
..................................................................                                                        .....................................................................
.................................................................                                                         .....................................................................
.................................................................                                                        ......................................................................
                                                                           wydarzenia
..............................................................                                                          .......................................................................
................................................................                                                         .......................................................................
................................................................                                                         ........................................................................
.................................................................                                                        ........................................................................
   Temat: Czy ,,Opowieści z Narnii" są baśnią?
Szafa jest granicą między różnymi światami. Określ świat przedstawiony w lekturze (świat realny, prawdopodobny i świat fantastyczny, baśniowy),  biorąc pod uwagę czas, miejsce, bohaterów, wydarzenia np.  
 
                                                     świat prawdopodobny                   świat baśniowy
miejsce                                         Anglia, Londyn, wieś                      Narnia
czas                                              .............................................                    .....................................
bohaterowie                                ...............................................                  ........................................
                                                    ...............................................                  ...........................................
wydarzenia                                  ................................................                 ..............................................
Wykorzystaj swoje wiadomości z zakresu kultury, historii oraz doświadczenia czytelnicze i zabaw się w detektywa - postaraj się wykryć podobieństwa postaci, zdarzeń motywów występujących w lekturze do wcześniej przez ciebie poznanych. Uzupełnij o własne przykłady i skojarzenia.
Biała Czarownica                                                  np. Królowa Śniegu
Edmund
Łucja przechodząca przez szafę
Aslan i jego historia
Czworo dzieci
Zaczarowane przejście
Narnia pod panowaniem Białej Czarownicy
Faun Tumnus
Prezenty Św. Mikołaja (miecz i tarcza, łuk ze strzałami i róg, lek z soku Ognistych Kwiatów)
Państwo Bobrowie