Ułatwienia dostępu

Giving directions – speaking. (2 godziny)

 

Podręcznik – str. 79

Zadanie 1

Przeczytajcie i wysłuchajcie dialogu, a następnie odpowiedzcie na pytania. Dialog dotyczy pytania
o drogę i udzielania wskazówek.

Zadanie 2

Przerysujcie obrazki do zeszytu i podpiszcie je. W ten sposób możemy wytłumaczyć komuś, jak dotrzeć do jakiegoś miejsca.

Go straight on. – Idź prosto.

Take the first left. – Skręć w pierwszą ulicę / drogę w lewo.

Take the second right. - Skręć w drugą ulicę / drogę w prawo.

Go past (the park). – Przejdź obok (parku). / Miń (park).

Zadanie 3

Napisz w zeszycie, jakich wskazówek udzielisz w przypadku każdego obrazka. (zadanie do sprawdzenia)

Zadanie 4

Wybierz właściwe reakcje do każdej sytuacji. Zapisz tylko odpowiedzi.

Zadanie 7 (zadanie do sprawdzenia)

Popatrz na mapę w zadaniu 5. Wyobraź sobie, że jesteś w miejscu oznaczonym „X” i ktoś pyta Cię
o drogę. Napisz dialog, jak w zadaniu 1. Zmień te słowa i wyrażenia, które pisane są na niebiesko. Dialog zapisz w zeszycie.

 

Zeszyt ćwiczeń

Zadania 1 i 2 str. 33

 

My town – writing.

Podręcznik – str. 83

Zadanie 5

W zadaniu macie ulotkę na temat Manchesteru, jednego ze znanych miast w Anglii. Przeczytajcie tekst i zastanówcie się, czy Manchester jest podobny do Lipska, czy nie.

Słownictwo pomocnicze:
the north-west of England – północno-zachodnia część Anglii

important – ważny

tram – tramwaj

most famous – najbardziej znany

tournament - turniej

Zadanie 6

W zadaniu macie zaproponowanych 9 tematów. Tekst składa się z 4 akapitów. Jakiego tematu dotyczy każdy akapit tekstu? Dopasujcie tematy do akapitów.

Słownictwo pomocnicze:

entertainment – rozrywka

countryside – okolica wiejska

Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.

Zadanie 7 (zadanie do sprawdzenia)

W zadaniu macie 5 zdań, które należy dopasować do tematów z zadania 6. Same odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.