Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

31.03.2020 r.

Temat: Upadek państwa pierwszych Piastów.

Zapoznaj się z rozdziałami pt. ,,Mieszko II" i ,,Upadek państwa" w temacie ,,Upadek i odbudowa państwa pierwszych Piastów" str. 162 - 163. Zwróć uwagę na postacie panujących wówczas w Polsce władców: Mieszka II i jego brata Bezpryma. Przeczytaj tekst źródłowy - str.162 i odpowiedz ustnie rodzicom na pytania pod tym tekstem. W zeszycie ćwiczeń uzupełnij ćw. 1. i 2.

 
1.04.2020 r.
 
Temat: Odbudowa państwa pierwszych Piastów.
W Internecie wpisz hasło ,,Kazimierz Odnowiciel - ciekawostki historyczne",
,,Bolesław Śmiały - ciekawostki historyczne" Zapoznaj się z nimi. Zastanów się, dlaczego mieli takie przydomki. Wykonaj ćw. 3. i 4. str.73 - zeszyt ćw.
 
7.04. 2020 r.
 
Temat: Dwaj bracia - Zbigniew i Bolesław Krzywousty.
Przeczytaj pierwsze dwa rozdziały w temacie ,,Panowanie Bolesława Krzywoustego" ze zwróceniem uwagi na obronę Głogowa. Wykonaj ćw. 1. i 2. w zeszycie ćw. - str.74 - 75. Dowiedz się, dlaczego Bolesław miał przydomek Krzywousty.