Ułatwienia dostępu

Vocabulary revision – unit 6.

 

Podręcznik – str. 85.

Zadanie 1

Zapisz w zeszycie współrzędne i nazwy odpowiadających im miejsc, np.: 1-A – church.

Zadanie 2

Uzupełnij i zapisz pełne zdania.

Zadanie 3

Przyjrzyj się mapie. Jesteś w miejscu oznaczonym czerwonym krzyżykiem. Podążaj za wskazówkami
z zadania 2. Do jakich miejsc dojdziesz? (A, B czy C)

Zadanie 4 – Zadanie do sprawdzenia

Dopisz nazwy miejsc do zdań.

1   I'm buying clothes. ______________________________

2   I'm getting on a train. ______________________________

3   I'm watching a play. ______________________________

4   I'm paying a parking ticket. ______________________________

5   I'm buying stamps. ______________________________

6   I'm getting married. ______________________________

7   I'm buying clothes. ______________________________

8   I'm borrowing some books. ______________________________

 

Zadanie 5 - Zadanie do sprawdzenia

Uzupełnij brakujące wyrazy.

1   You can buy food at the s __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

2   You can post a letter at the p __ __ __  o __ __ __ __ __.

3   Where’s the cinema? It’s o __ __ __ __ __ __ __ the train station.

4   You can see a doctor at the h __ __ __ __ __ __ __ __.

5   Where’s the library? It’s n __ __ __  to the book shop.

6   You can report a stolen bicycle at the p __ __ __ __ __  s __ __ __ __ __ __.

7   You can get money at the b __ __ __.

8   Where’s the park? It’s b __ __ __ __ __ __ the church and the library.

9   You can pay bills at the b __ __ __.

10     You can catch a bus at the b __ __  s __ __ __.

11     You can find out about town rules at the t __ __ __  h __ __ __.

 

Revision – units 1- 6.

 

Podręcznik – str. 87 – 88.

Zadanie 1 - Zadanie do sprawdzenia

Zapisz słowa w zeszycie.

Zadanie 2 - Zadanie do sprawdzenia

Podziel słowa na cztery kategorie.

Zadanie 3 - Zadanie do sprawdzenia

Jak uzupełnisz podane zdania? Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Zadanie 5 - Zadanie do sprawdzenia

Dobierz właściwy przyimek do każdego zdania. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Zadanie 7

Uzupełnij dialog. Odpowiedzi zapisz w zeszycie, a potem wysłuchaj i sprawdź.

Na zadania czekam do 18.04.