Ułatwienia dostępu

Temat: Ludność wiejska i jej zobowiązania.
1. Przeczytaj z tematu ,,Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów" - str. 168 - 169 pierwsze trzy rozdziały.
2. Uzupełnij  z ćw. 1 tylko to, co dotyczy chłopów i ćw. 2. (uzupełnione ćw. 2. wyślij mi SMS - em do 21.04.2020 r.)
3. Zwróć uwagę na budowę grodu i podgrodzia.
Temat: Książęca drużyna i duchowieństwo - rola i zadania.
1. Przeczytaj dalszą część tematu  ,,Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów" - str. 169 - 171
2. Uzupełnij ćw. 1. str. 76 - zeszyt ćw.
3. Dowiedz się, jakie zadania wykonywali wojewodowie, panowie grodowi i duchowieństwo - naucz się tego.
4. Dla chętnych - ćw. 4 str. 171 - możesz teren poszerzyć do granic województwa albo nawet regionu północno - wschodniej Polski - wyślij SMS -em  do 24.04. 2020 r.
Temat: Polska pierwszych Piastów - powtórzenie.
1. Utrwal daty z tego działu - str. 174 - podręcznik.
2. Znajdź w Internecie ciekawe quizy pod hasłem ,,Pierwsi Piastowie" - spróbuj je rozwiązywać, sprawdzać swoją wiedzę. Wkrótce czeka cię test z tego działu.