Ułatwienia dostępu

Temat: Ustalamy zasady dotyczące postępowania z bezpańskimi psami.
ZADANIE 1. Utwórz z podanych wyrazów poprawne związki frazeologiczne z wyrazem pies, a następnie wyjaśnij ich znaczenia. Skorzystaj z odpowiedniego słownika.
do, się, coś, do, zabierać, jak, jeż ........................................................................... 
się, jak, należeć, zupa ...........................................................................
ktoś, na, wieszać............................................................................
jak, z, żyć, kot...........................................................................
Przeczytaj wiersz ,,Nos" str.236 - podręcznik
ZADANIE 2. Jak się zachowuje pies – bohater poznanego wiersza? Zapisz odpowiednie informacje. Pracuj z tekstem. JAK ZACHOWUJE SIĘ PIES?
Po poznaniu przyczyn kwaśnej miny:                                                            Po powrocie właściciela z miasta: ..............................................................................                                                          .............................................................................. ..............................................................................                                                          ..............................................................................
..............................................................................                                                          ..............................................................................
...............................................................................
ZADANIE 3. Swojego psa dobrze znasz. Możesz z nim przebywać i bawić się bez obaw. A co z psami, które często napotykasz na swojej drodze? Sformułuj i zapisz 5–6 zasad dotyczących postępowania z zabłąkanymi, wałęsającymi się, bezpańskimi psami. Pamiętaj! Kiedy napotkasz bezpańskiego psa:
1..............................................................................................................................   
2...............................................................................................................................
.3..............................................................................................................................
4..............................................................................................................................
5.............................................................................................................................
6.............................................................................................................................
ZADANIE 4. Z posiadaniem psa są związane przyjemności i obowiązki. Uzupełnij tabelę odpowiednimi przykładami.
Obowiązki wynikające z posiadania psa                                                                         Przyjemności wynikające z posiadania psa
.......................................................................................                                                                 .......................................................................................
  ........................................................................................                                                              ........................................................................................
........................................................................................                                                                ........................................................................................ 
........................................................................................                                                               ........................................................................................  
.......................................................................................                                                                 ........................................................................................  
........................................................................................                                                                  ....................................................................................... 
Przeczytaj, co to jest ogłoszenie. plan ogłoszenia (WAŻNE) i przykłady ogłoszeń - str. 237 - podręcznik. 
Napisz swoje ogłoszenie o znalezieniu lub zgubieniu psa lub innego zwierzęcia, może być rysunek lub zdjęcie. Wyślij mi treść ogłoszenia SMS -em do 21.04.2020 r.
 
Temat: Redaguję ogłoszenie,. Znaleziono klucze. 
1. W zeszycie ćwiczeń str. 46 - 49 znajduje się ten temat. 
2. Poćwicz pisanie ogłoszeń, wykonaj te ćwiczenia, które nie sprawiają ci żadnego problemu. 
Temat: Zabawa słowami w wierszu Juliana Tuwima ,,Figielek".
ZADANIE 1. Uzupełnij tabelę na podstawie  tekstu wiersza. W pierwszej kolumnie zapisz nazwy zwierząt występujące w wierszu. W drugiej zestawione z nimi czasowniki w formie bezokoliczników, a w trzeciej informacje na temat zachowania zwierząt np.
Nazwy zwierząt – rzeczowniki                       Czasowniki w formie bezokoliczników                                                     Informacje o zachowaniu zwierząt
komar                                                            przekomarzać                                                                                           spierał się z komarem
ZADANIE 3. Podaj kilka przykładów wyrazów o różnym znaczeniu, które zawierają tę samą cząstkę, np.
koń – okoń, 
mysz – myszkować;
kot – kotara, kotwica.  
 
Temat: Przedstawiamy poznaną legendę w formie komiksu.
ZADANIE 1. Uzupełnij schemat informacjami dotyczącymi elementów świata przedstawionego poznanej legendy. Podany plan uporządkuj chronologicznie. Plan wydarzeń: Łapa wilka w dłoni świętego. Samotna wędrówka świętego w kierunku legowiska wilka. Spotkanie Franciszka z wilkiem. Wieczna przyjaźń między mieszkańcami miasta a wilkiem. Pojawienie się wilka w okolicy Gubbio. Odradzanie św. Franciszkowi wyjścia do wilka.
ZADANIE 2. O okrutnym wilku z Gubbio 
Świat przedstawiony: 
Czas wydarzeń: .......................................... ...................................................................
 Miejsce wydarzeń: ..................................... ...................................................................... 
Bohaterowie: .............................................. ......................................................................
ZADANIE 3  Przedstawcie w formie komiksu poznaną legendę. W tym celu:
 Uporządkujcie gotowy materiał ilustracyjny zgodnie z planem wydarzeń.
  Dorysujcie dymki i zapiszcie w nich wypowiedzi bohaterów.
Wykorzystajcie odpowiednio skrócone wypowiedzi z tekstu lub wymyślcie własne.
Możecie też zastosować wyrazy dźwiękonaśladowcze.
Uwaga! Na każdym obrazku musi się znajdować przynajmniej jeden dymek. 
Z przygotowanej pracy zrób zdjęcie i wyślij mi SMS - em do 24.04.2020 r.
 
Temat: Cóż począć, gdy nie wiadomo, co już zrobiono, a co pominięto.
Zapoznaj się z informacjami w podręczniku na stronie 241 
Wykonaj ćw. 1., 2. i 3. - podręcznik str 241
ZADANIE 1. Uporządkuj podane czasowniki według wskazań tabeli. malować, koszono, szumiał, umyć, zmywała, zamknąć, kopać, lśniły, spać, zasypano, jechało, myśleć, pisaliśmy, wyśmiać, żałować, ogłaszał, zamknięto, trąbić, stanęli, śpiewać, pomalowano, marzyła, biec, oklaskiwały, wziąć, odkurzono, móc
CZASOWNIKI, W KTÓRYCH MOŻNA OKREŚLIĆ OSOBĘ                                                                                                         CZASOWNIKI, W KTÓRYCH NIE DA SIĘ OKREŚLIĆ OSOBY
ZADANIE 2. Uporządkuj podane czasowniki w formie nieosobowej. pomalowano, umyto, zmywano, zamknięto, wykopano, pominięto, spano, zasypano, jechano, przemyśleć, wypisano, zaśmiecono, pożałować, ogłaszać, sprzątnięto, zatrąbić, stanąć, zaśpiewać, podano, marzyć, domknięto, oklaskiwać, wykoszono, zrozumiano, odkurzyć
CZASOWNIKI W FORMIE NIEOSOBOWEJ:
bezokoliczniki ................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................
formy zakończone na -no ................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................
Formy zakończone na -to ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
W zeszycie ćwiczeń str. 160 - 162 znajdziesz ćwiczenia utrwalające nieosobowe formy czasownika. Spróbuj zmierzyć się z nimi. Powodzenia!