Ułatwienia dostępu

Wykonaj EKOLOGICZNY POJAZD PRZYSZŁOŚCI.

Pracę wykonaj według etapów realizacji projektu – podręcznik strona 151.

Wzorów możesz szukać w Internecie - „ekologiczny pojazd przyszłości”.

Zaprojektuj na papierze A-4 i wykonaj pojazd.

Miłej zabawy.

Pracę wykonaj do 8.05.2020r.

Jeśli masz możliwość wyślij zdjęcie na: jenowicki1@wpipl (ocena)

W temacie wiadomości wpisz: imię, nazwisko i klasę.