Ułatwienia dostępu

What can you see in London?

Podręcznik – str. 84

Przeczytajcie tekst, który opowie Wam o stolicy Anglii i Wielkiej Brytanii, czyli o Londynie. Opowiadają o nim Agata, Sophie i Marcus.

Przydatne słownictwo:

was – „być” w czasie przeszłym (byłam, byłem)

were – „być” czasie przeszłym (byliśmy)

Czasownik „be” ma 2 formy czasu przeszłego:

I / he / she / it was

We / you / they were

last weekend – w ubiegłym tygodniu

south – południe (kierunek)

population – liczba ludności

building - budynek

  1. Zadanie 1

Dopasujcie podane miejsca do zdjęć.

  1. Zadanie 2

Przesłuchajcie tekst i przeczytajcie go. Zdecydujcie, co podoba się każdemu z naszych bohaterów. Wpiszcie właściwe imię.

  1. Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

Uzupełnijcie zdania brakującymi słowami z tekstu.

  1. Chcecie odwiedzić Londyn? Zapraszam na wycieczkę – wirtualną oczywiście. Wykorzystajcie podany link: https://www.youtube.com/watch?v=P2WQBD6nNY4

Have a nice time!

 

Jobs and places – new words.

 

  1. Podręcznik – str. 89.

Poznajemy nowe słownictwo – nazwy zawodów.

Zadanie 1

Dopasujcie nazwy zawodów z ramki do obrazków. Zapiszcie nagłówek:

Jobs – zawody

Wpiszcie nazwy zawodów od 1 do 13 i przetłumaczcie, np.

  1. police officer – policjant

Znaczenie słów znajdziecie w słowniczku.

Zadanie 2

Nazwijcie (ustnie) zawody, które kojarzą się z poszczególnymi obrazkami.

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

Usłyszycie 5 dialogów. Dobierzcie do nich właściwe nazwy zawodów z ramki i zapiszcie je
we właściwej kolejności. Nowe słowa przetłumaczcie.

Nagrania macie na płycie w podręczniku lub na stronie internetowej (www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow).

Extra Steps (zadanie do sprawdzenia)

W ramce macie nazwy różnych miejsc pracy. Dopasujcie do nich odpowiednie zawody
i zapiszcie te pary. Nowe słowa przetłumaczcie.

  1. Zeszyt ćwiczeń – str. 38.

Zadanie 1, 2,3 i 5. (zadanie 5 do sprawdzenia)

At Blenheim Palace – a story.

Podręcznik – str. 90-91.

Marcus, Sophie i Agata zwiedzają znany brytyjski pałac.

Przeczytajcie historyjkę i posłuchajcie jej. (3.3) . Nagrania macie na płycie w podręczniku lub
na stronie internetowej (www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow).

 

Przydatne słownictwo:

prime minister – premier

was born – urodził się

public- publiczność, społeczeństwo

gardener – ogrodnik

kind – rodzaj

scary – straszny, przerażający

ghost – duch

skin – skóra

wet – mokry

surprised – zaskoczony

scared – przerażony, przestraszony

 

W tekście są czasowniki w czasie przeszłym:

Czas teraźniejszy

Czas przeszły

Znaczenie
w języku polskim

be – am, is, are

(I, he, she, it) was,
(we, you, they)
were

być

work

worked

pracować

plant

planted

sadzić

live

lived

mieszkać

love

loved

kochać, uwielbiać

kill

killed

zabić

die

died

umierać

tell

told

opowiadać

fall

fell

spadać, upadać

see

saw

widzieć

have

had

mieć

 

Zadanie 2

Wybierzcie właściwe podsumowanie całej historyjki.

Zadanie 3

Czy zdania są prawdziwe czy fałszywe?

Zadanie 4 (zadanie do sprawdzenia)

Dopasujcie wyrażenia z historyjki do ich znaczeń. Zapiszcie w obu językach.

 

Na wskazane zadania czekam do 24.04. Bardzo proszę o terminowe przysyłanie zadań.