Ułatwienia dostępu

                                                  Lekcja

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

  • Aby dodać lub odjąć ułamki dziesiętne sposobem pisemnym należy zapisać liczby tak, aby przecinek w jednej liczbie znalazł się pod przecinkiem w drugiej liczbie oraz w wyniku.
  • Dodajemy i odejmujemy identycznie jak liczby całkowite.
  • Jeżeli, w którejś z liczb jest mniej cyfr po przecinku, należy uzupełnić je zerami. Tak, aby łatwiej się odejmowało lub dodawało.

Przeanalizuj - Sowa przypomina str.171.

Wykonaj w zeszycie sposobem pisemnym zadanie 3 str. 172 oraz zadanie 11/173.

 

Przyjrzyj się ilustracji - Sowa uczy na stronie 171.

Zapisz w zeszycie:

 masa brutto                                      –               masa netto                           =            tara

(masa towaru z opakowaniem)                   (masa samego towaru)                 (masa opakowania)

Inaczej:

masa brutto = masa netto + tara  (Przykład 1 str. 172)

Zrób sposobem pisemnym zadanie  4 i 5/172 .

Do piątku prześlij do sprawdzenia zadanie 3 i 5/172.

 

                                                 Lekcja

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000,…

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000, itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile mamy zer, np.:

12,345 ∙ 10 = 123,45        12,345 ∙ 100 = 1234,5     12,345 ∙ 1000 = 12345 ( jeżeli przecinek stoi za ostatnią cyfrą naszej liczby, to go nie piszemy).

Jeżeli mamy taki przypadek, że przecinek stoi już poza liczbą, a musimy go przesunąć o jeszcze jedno miejsce, to dopisujemy na końcu 0, np.

12,345 ∙ 10000 = 123450    12,345 ∙ 100000 = 1234500    

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000, itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile mamy zer,  ( jeżeli przecinek stoi przed pierwszą cyfrą naszej liczby, to dopisujemy zera z przodu), np.:

 12,345 : 10 = 1,2345        12,345 : 100 = 0,12345     12,345 : 1000 = 0,012345

12,345 : 10000 = 0,0012345

Jeżeli przecinka nie ma w liczbie to wyobrażamy sobie, że  jest on na końcu, np.

123 ∙ 10 = 1230      123 : 10 = 12,3

Wykonaj zadanie 2 i 3 /175.

Do piątku prześlij do sprawdzenia zadanie 3/175.

Pozdrawiam.