Ułatwienia dostępu

Temat: O szacunku do każdego stworzenia.
ZADANIE 1. Przeczytaj bajkę Ignacego Krasickiego ,,Dzieci i żaby" str. 244 podręcznik i wykonaj polecenia:
ZADANIE 2. Przypomnij sobie cechy bajki, a następnie przy podanych cechach zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).
1. Jest zwięzłą opowiastką.
2. Cechuje ją rozbudowana i skomplikowana fabuła.
3. Ma uroczysty charakter.
4. Zawiera morał.
5. Bohaterami mogą być zwierzęta mające ludzkie cechy.
6. Nastrój jest zawsze pełen tajemniczości i grozy.
7. Za pomocą uosobienia są w niej przedstawiane wady ludzkie.
8. Często występuje w niej kontrast.
9. Zawsze wygrywa w niej dobro, a zło zostaje ukarane.
10. Jej celem jest pouczenie czytelnika
ZADANIE 3. Podaj tytuły bajek poznanych w tym roku szkolnym.
ZADANIE 4. Podaj po dwie cechy każdego z bohaterów przedstawionych w bajce.
a) chłopcy –
b) żaby –
ZADANIE 5. Zacytuj wers z bajki ,,Dzieci i żaby" zawierający morał. Krótko objaśnij jego sens. 
Temat: Wyprawa w nieznane, czyli jak chronić przyrodę.
ZADANIE 1. Przeczytaj fragment ,,Kroniki olsztyńskiej" str 247 - podręcznik str.247 i wykonaj polecenia:
ZADANIE 2. Utwórz z podanych wyrazów poprawne związki frazeologiczne z wyrazem serce, a następnie wyjaśnij ich znaczenia. Skorzystaj z odpowiedniego słownika:
- coś, brać, do, sobie
- ktoś, z, spaść, kamień
- leżeć, ktoś, na, coś
- z, na, ręka
ZADANIE 3. Wypisz z wiersza czasowniki ujawniające podmiot liryczny (podmiot liryczny to osoba mówiąca w wierszu, np. posłuchamy) Wyjaśnij, z jaką działalnością człowieka wiążą się te czasowniki. 
ZADANIE 4. Wypisz z wiersza wyrazy, wyrażenia (połączenia rzeczowników z przymiotnikami, np. nowe ptaki, zielone serce)) nazywające świat przyrody. Podkreśl epitety. 
ZADANIE 5. Znajdź zdjęcie (ilustrację), które można by zatytułować ,,Jutro popłyniemy daleko" i wklej je do zeszytu.
Temat: Podsumowanie rozdziału ,,Blisko natury".
Wykonaj ustnie podsumowania rozdziału str. 248 - 250 (podręcznik) oprócz polecenia 6. i 7.