Ułatwienia dostępu

1.  I – PRAWDA, II – FAŁSZ, III – PRAWDA    Poprawne wskazanie jednej odpowiedzi – 1 punkt.
2.  np. najazdy Niemców pod pretekstem nawracania na chrześcijaństwo, chęć umocnienia swojej władzy, chęć umocnienia sojuszu z państwem czeskim Podanie jednej poprawnej odpowiedzi – 1 punkt.
3. I – B II – D Poprawne wskazanie jednej odpowiedzi – 1 punkt
4. np. zgoda na koronację Bolesława, utworzenie trzech biskupstw, utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie, wzmocnienie pozycji Bolesława Podanie jednej poprawnej odpowiedzi – 1,5 punktu.
5.np. zwierzchnią władzę w Polsce sprawował senior, czyli najstarszy wiekiem przedstawiciel rodu Piastów; jednocześnie wszyscy książęta piastowscy mieli prawo do własnych dzielnic; sprawowali w nich rządy, lecz byli zobowiązani do posłuszeństwa seniorowi Podanie poprawnej, pełnej odpowiedzi – 3 punkty.
6. A – osada położona obok grodu, w której zamieszkiwała służba, kupcy, rzemieślnicy zaopatrujący gród B – dzielnica, którą zgodnie z zasadą senioratu miał otrzymywać we władanie najstarszy książę piastowski Podanie jednej poprawnej odpowiedzi – 2 punkty.
7. Zbigniew – B Bolesław Śmiały – C biskup Stanisław – A Kazimierz Odnowiciel – D Podanie jednej poprawnej odpowiedzi – 1 punkt.
8. np. zmiana pogaństwa na chrześcijaństwo, powstanie kancelarii, szkół, klasztorów Podanie jednej poprawnej odpowiedzi – 1 punkt.
 
23 – 24 cel.
20 – 22 bdb.
16 – 19 db.
12 – 15 dst.
7 – 11 dop.
0 – 6 ndst.