Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Subject:Countries and nationalities – new vocabulary.

 

a country- kraj, państwo

a nationality- narodowość

 

Podręcznik str.101

 

ćw.1; dopasuj nazwy państw z ramki do miejsc na mapie.

ćw.2; z jakim państwem graniczą podane kraje? Zapisz w zeszycie.

ćw.3; Przepisz ramkę do zeszytu.

Nazwy narodowości tworzy się od nazw państw dodając:

  • końcówkę -ish, np. Polish;
  • końcówkę -an, np. Russian;
  • formy nieregularne, np. Slovak.

Nazwy państw i narodowości piszemy zawsze WIELKĄ literą.

 

Zeszyt ćw. 1,2,3/43

 

a capital- stolica

 

Poniższe zadania wyślij do sprawdzenia.

 

 Unit 8 Vocabulary

1  Uzupełnij zdania nazwami państw.

1      Monika is from Berlin. She lives in G __ __  __  __  __  __.

2      Fabian is from Paris. He lives in F __  __  __  __  __.

3      Alena is from Bratislava. She lives in S __  __  __  __  __  __  __.

4      Alexei is from Kiev. He lives in U __  __  __  __  __  __.

5      Birgit is from Stockholm. She lives in S __  __  __  __  __.

6      Ivan is from Moscow. He lives in R __  __  __  __  __.

2  Skąd pochodzą te dania? Uzupełnij zdania nazwami narodowści (przymiotnikami).

1      Spaghetti and pizza are I __  __  __  __  __  __.

2      Fish and chips are B __  __  __  __  __  __.

3      Pork and dumplings are C __  __  __  __ .

4      Tortilla is S __  __  __  __  __  __ .

5      Bigos and pierogi are P __  __  __  __  __ .