Temat: 'The Three Peaks' - grammar and vocabulary.
Podręcznik ćw. 1, str.74
Dodatkowe materiały ćwiczeniowe pod adresem www.oup.com/elt/learn at home/learners

Temat:My town - new vocabulary.
Podręcznik: ćw.1,2/75(praca ze słownikiem), zeszyt ćw., ćw.1/32

Temat:'Agata and friends'  - a story.
Podręcznik: ćw.1,2,4/76-77.