Temat:  Trójkąt różnoboczny.
Proszę przeczytać  temat ze str. 145-146 i zapisać definicję trójkąta różnobocznego. Zrobić zadania: zad. 4 str. 147 z podręcznika oraz zad. 1-5 str.4-5 z ćwiczeń nr 2.