1.Temat: Revision – unit 6 'My town'.

Podręcznik: ćw.1/85 ( na podstawie współrzędnych, zapisz nazwy miejsc w mieście, np.3A – a cinema)

Ćw.2/85 – uzupełnij zdania wyrazami z ramki (przepisujemy całe zdania do zeszytu).

Ćw.3/85 – spójrz na mapę, do każdej instrukcji dopasuj miejsce na mapie.

(ćw.2 i 3 do sprawdzenia ).

 

Zeszyt ćw. 5/37

 

2 i 3.Temat:Review – units 1-6.

Podręcznik: ćw.1,2,3 i 5/87

GOOD LUCK:)!!!