Kochani! W tym tygodniu macie jedną lekcję historii i temat numer 29 , który znajdziecie w podręczniku na s. 165 – 167. Po zapoznaniu się z jego treścią spróbujcie uzupełnić temat w zeszycie ćwiczeń na s. 74 – 75, który brzmi: Panowanie Bolesława Krzywoustego. Chętni  uczniowie mogą przysłać do oceny, dobrze by było, aby przysłali akurat Ci, którzy do tej pory jeszcze się do mnie  nie odezwali. Nadmienię, że nie stawiam ocen negatywnych, a jeżeli nie jesteśmy pewni, tego co piszemy w ćwiczeniu, to możemy to uzupełnić ołówkiem, po sprawdzeniu powiem, co ewentualnie poprawić i wówczas może być ocena. Temat ten opowiada o księciu piastowskim Bolesławie, zwanym Krzywoustym. Wiążą się z nim głównie dwa wielkie wydarzenia: Bitwa pod Głogowem z Niemcami – w 1109 roku oraz Podział Polski na dzielnice w 1138,  określany jako Testament Bolesława Krzywoustego. Czytając zauważycie, że Bolesław miał brata Zbigniewa, z którym rywalizował o władzę.  Przed śmiercią Bolesław  wprowadził tak zwaną zasadę senioratu, w myśl której władzę zwierzchnią przekazywał najstarszemu  swojemu synowi (po łacinie – senior), pozostali synowie otrzymali też we władanie ziemie, określane jako dzielnice. Chciał każdemu coś przeznaczyć, aby po jego śmierci bracia nie walczyli ze sobą. Zobaczycie je na mapce w podręczniku. Ów najstarszy syn, a na imię mu było Władysław otrzymał dzielnicę senioralną ze stolicą w Krakowie, która graniczyła z sąsiednimi ziemiami, miał prawo prowadzić politykę zagraniczną. Niestety, po śmierci Bolesława, jego synowie rozpoczęli walki bratobójcze o władzę i ziemię. Doszło do tego, że nie uszanowali woli ojca, czyli testamentu Bolesława Krzywoustego i wygnali seniora Władysława z kraju, stąd otrzymał on przydomek – Wygnaniec. To tyle skrótu z tematu. Pozdrawiam i do usłyszenia k.ż.