Temat: Co to bierzmowanie?

 

Przepisz do zeszytu:

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina swymi darami, aby wiarę swą:

-mężnie wyznawał;

-bronił jej;

-według jej żył;

 

Napisz odpowiedzi na pytania:

1.Co według Ciebie oznacza:

 -mężnie wyznawać wiarę- ………………………

 -bronić wiary- …………………………………..

 -żyć według wiary- …………………………….

  

Temat: Maryja Matką Kościoła i moją Matką.

 

Wykonaj w zeszycie stronę poświęconą Matce Bożej.

Możesz narysować lub wkleić obrazek Maryi, ozdobić go np. kwiatami, napisać hasło o Matce Bożej,……..

 

Nie zapomnij, że w tym miesiącu oddajemy cześć Maryi

poprzez odmawianie litanii loretańskiej!!!

 

,,KRÓLOWO RODZIN, MÓDL SIĘ ZA NAMI”