Subject:'Have a good sleep' – reading.

 

Podręcznik:1/96; przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania.

Ćw.2/96 ; zadanie typu prawda/fałsz, popraw zdania fałszywe.

Ćw.3/96 oraz ramka z Extra Steps.

 

Subject: How healthy are you?

Zeszyt ćw.1,2/41- ćw. do sprawdzenia

 

Subject: Steps to Exam Success – exercises.

Zeszyt ćw.1,2/39; 1/42; 1,5/48 – ćw. do sprawdzenia

W ćw. 2/39 zastosowano czas present perfect. Ten czas opisuje czynności, które miały miejsce       w przeszłości, ale skutki są widoczne lub dotyczą teraźniejszości (o tym zagadnieniu porozmawiamy, gdy wrócimy do szkoły:))

np.She has dropped her coat – upuściła płaszcz (widzę, że leży)

      She has put on … - nałożyła...

       She has broken... - połamała, zepsuła....

GOOD LUCK!!!