Subject:Revision – unit 7 'Health'. (2 godz.)

 Podręcznik: ćw.1,2/101.

Poniższe ćwiczenia 1-3, wyślij do sprawdzenia.

  1. Uzupełnij wyrazy związane z chorobami
    i urazami.

1   a  c u t                            4   a  c _ _ _ h

2   a  c _ _ d                        5   t _ o _ _ _ c _ e

3   e _ _ a _ h _                    6   a  t _ _ p _ _ _t _ _ e

 

2    Przeczytaj dialog. Zakreśl właściwą formę.

Doctor    Hello, Megan. What’s 1a / the  problem?

Megan     I’ve got a 2sore throat / throat ache. It really hurts. And I feel really tired.

Doctor    When did it 3start / started?

Megan     About three 4days ago / ago days.

Doctor    Let me have a 5see / look … Ah, yes. You’ve got an infection. I’ll give you some antibiotics. 6Take you / Take them twice a day. And drink a lot of water. Come back and see me when you’ve finished them.

Megan     OK. Thank you very much, Doctor.

 ADVICE

 

a. Take some aspirin.

b. Go to bed and rest.

c. Put some ointment on it.

 

d. See the dentist.

 

e.  Take some vitamin C.

f. Put it under cold water.

 

g. Put heating pad on it.

h. See the doctor.

 

Look at these health problems. Match the problem with the advice.

Spójrz na problemy zdrowotne. Dopasuj problem do porady.

 

PROBLEMS

 

1. A toothache

2. A burn

3. A backache

4. A Sore throat

5. A headache

6. A cold

7. A cough

8. A fever

 

 Subject:Furniture – new vocabulary.

furniture - meble

Podręcznik: ćw.1/101; dopasuj słownictwo z ramki do rysunków, zapisz znaczenie w j. polskim.

Ćw.2/101; dopisz słowa, które znasz związane z meblami.

Zeszyt ćw. 1,2/43