1. poniedziałek 18 maja

Temat: Jakie obrazy z polowania pokazuje A. Mickiewicz we fragmencie „Pana Tadeusza”?

 1. Zapoznaj się z fragmentem „Pana Tadeusza” zamieszczonym w podręczniku na str. 279 -284. Jest to fragment czwartej  księgi z „Pana Tadeusza”, która nosi tytuł „Dyplomatyka i łowy”.  W tej księdze Mickiewicz zawarł opis polowania na niedźwiedzia oraz kończącego polowanie niezwykłego koncertu Wojskiego na rogu.  Czytając tekst z podręcznika (wraz z przypisami) , warto jednocześnie słuchać recytacji tego utworu, ponieważ ułatwi to jego zrozumienie:

https://www.youtube.com/watch?v=yq4SBBdvrzs     (czas -od 29:09 do 33:58 – pierwszy fragment -oraz od 33:58 do 36:40 drugi fragment)

 1. Zwróć uwagę, że pierwszy fragment można by zatytułować „Przebieg polowania”, zaś drugi „Gra Wojskiego na rogu”. Dziś szczególnie nas interesuje fragment pierwszy  (od słów: Głupi niedźwiedziu do słów: Rozjuszona Strapczyna i Sprawnik zajadły). Drugim fragmentem zajmiemy się jutro.
 2. Uporządkuj plan wydarzeń i zapisz go w zeszycie. Prześlij do sprawdzenia.
 • Atak zwierzęcia na Hrabiego i Tadeusza.
 • Pojawienie się niedźwiedzia na skraju lasu.
 • Strzały ratujące życie mężczyznom.
 • Wbiegnięcie strzelców do lasu mimo zakazu Wojskiego.
 • Wypuszczenie psów.
 • Wyruszenie obławy.
 • Stwierdzenie przez Wojskiego obecności niedźwiedzia.
 • Wytropienie niedźwiedzia.

 

 1. wtorek 19 maja

Temat: Polowanie odegrane na rogu – połączenie poezji i muzyki.

 1. Dziś analizujemy drugi fragment czwartej księgi z „Pana Tadeusza” – od słów: Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty…  do słów: Tysiące powinszowań i wiwatnych wrzasków.  (str. 282 – 284 w podręczniku). Przeczytaj go uważnie, możesz też wysłuchać:

 https://www.youtube.com/watch?v=yq4SBBdvrzs  (czas: od 33:58 do 36:40)

 1. Zapoznaj się z pojęciem zgrubienie w podręczniku – str. 285 . Definicję zapisz w zeszycie.
 2. Wykonaj zadania z karty pracy. Możesz ją wydrukować i wypełnić, a następnie sfotografować i przesłać do sprawdzenia lub odpowiedzieć na pytania w zeszycie i również przesłać zdjęcia do sprawdzenia (do czwartku).

 

 1. środa 20 maja

Temat: Na jakie części dzielą się wyrazy podczas odmiany?

 

 1. Zapoznaj się z ćwiczeniem 1 str. 286 w podręczniku.
 2. Przeczytaj i zapisz w zeszycie definicję pojęć: temat fleksyjny, końcówka fleksyjna końcówka zerowa(na podstawie ramki Zapamiętaj! ze str. 286).
 3. Zapamiętaj i zapisz w zeszycie:

Temat fleksyjny informuje o znaczeniu wyrazu, zaś końcówka fleksyjna informuje np. o przypadku i liczbie.

 1. syn –Ø,  syn-owie
 2. syn-a, syn-ów
 3. syn-owi, syn-om
 4. syn-a,       syn-ów
 5. syn-em, syn -ami

Msc. syn-u,    syn-ach

 1. syn-u, syn-owie

 

Niektóre tematy mogą się od siebie nieco różnić. Nazywamy je wówczas tematami obocznymi, np. ręk-a  -  ręc-e  k:c, ręk-a  - rąk Ø  ę:ą, zmieniające się głoski to głoski oboczne.

 

Rodzaje oboczności:

 1. oboczność samogłoskowa - gdy jedna samogłoska wymienia się na inną samogłoskę lub pojawia się tzw., e ruchome np. pies –psa   e: Ø,
 2. oboczność spółgłoskowa - gdy jedna spółgłoska wymienia się na inną spółgłoskę, np. ramk-a, ramc-e  k:c.

Ważne:

 • samogłoska nigdy nie wymienia się na spółgłoskę lub odwrotnie,
 • oboczności dotyczą wyłącznie tematów, nie: końcówek.
  1. Praca domowa: ćw. 5/287 oraz 10/289 z podręcznika. Wyślij do sprawdzenia.

 

 1. piątek 22 maja

Temat: O tematach obocznych raz jeszcze.

 

 1. Praca z zeszytem ćwiczeń : ćw. od 89 do  98 str. 160 – 162. Wyślij do sprawdzenia.