Present simple and present continuous – comparison. (2 lekcje)

 

Porównajcie użycie czasów present simple i present continuous.

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

*sytuacje stałe

My cousin lives in the USA.

*czynności odbywające się w chwili mówienia

I’m watching TV now.

*sytuacje powtarzające się, wykonywane regularnie

I go to the gym on Mondays.

*czynności dziejące się w obrębie czasu mówienia, ale niekoniecznie w tej samej chwili, gdy o nich mówimy

Iga is working hard for her exams these days.

*przyzwyczajenia

Marta usually goes shopping on Saturday.

 

Określenia czasu:

always, usually, often, sometimes, never,

every day / morning / week / month / summer,

at the weekend,

in the morning / afternoon / evening,

at night,

on Mondays / Fridays / Saturdays

Określenia czasu:

now, at the moment,

at present, today,

this week / month

 

 

Podręcznik – str. 104

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Wybierzcie właściwy czas. Korzystajcie z informacji w tabeli.

Zadanie 2

Przyjrzyjcie się obrazkowi i wybierzcie właściwe zakończenia zdań.

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

Napiszcie pytania wykorzystując czas present simple lub present continuous (w zależności od tego, kiedy odbywa się dana czynność). Odpowiedzcie na te pytania.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 45

Zadanie 1 i 2 (zadania do sprawdzenia)

 

Zadanie A (zadanie do sprawdzenia)

Popraw błędy w zdaniach.

1 Lena is singing in the choir every Saturday. - ………………………………………………………………………………

2 Do Peter and Max play now? - ……………………………………………………………………………………….

3 My teacher always is explaining things clearly. - ……………………………………………………………………………

4 They aren’t watching TV every night. - …………………………………………………………………………………

5 The bird doesn’t sing right now. - ……………………………………………………………………………………

 

Talking about likes and dislikes.

Podręcznik – str. 10

 

Zadanie 1

Popatrzcie na zdjęcie, posłuchajcie i przeczytajcie dialog. Odpowiedzcie na pytanie.

 

Słownictwo z dialogu:

I’m looking for… - Szukam…

What about this? – Może ten?

she’ll hate it – nie zechce go, nie spodoba jej się

the latest film – najnowszy film

Let’s keep looking. – Popatrzmy jeszcze.

She’ll like it. – Spodoba jej się.

she’s already seen it – ona już go widziała

That’s a shame. – Szkoda.

brilliant – znakomity

 

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

Posłuchajcie dialogu. Którą grę wybiera Jenny?

Zadanie 4 (zadanie do sprawdzenia)

Posłuchajcie jeszcze raz. Dopasujcie wypowiedzi dziewcząt do gier.

Zadanie 5

Uzupełnijcie dialogi.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 44

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

 

Rozwiązania zadań proszę przesłać do 30.05.