1. poniedziałek 08 czerwca

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6 – „Dbam o Polskę”.

Wykonaj w zeszycie test z podręcznika str. 309-310 (bez zad. 11) i prześlij do sprawdzenia.

2. wtorek 09 czerwca

Temat: Dziecko i dzieciństwo – czym się różnią rzeczowniki konkretne od abstrakcyjnych?

  1. Zapoznaj się z definicją (podręcznik str. 319)i zapisz w zeszycie, czym są rzeczowniki konkretne i abstrakcyjne.

  2. Praca z zeszytem ćwiczeń: ćw. 112, 113 i 114 str. 169-170

Nie wysyłaj.

 

3. środa 10 czerwca

Temat: Powtórzenie widomości o częściach mowy.

  1. Ćwiczenia z podręcznika : ćw. 1, 3, 6, 7, 9 str. 318 – 320. Wyślij do sprawdzenia.

 

4. poniedziałek 15 czerwca

Temat: Powtórzenie widomości o częściach mowy. (cd.)

Pracuj z zeszytem ćwiczeń str. 163 – 169, ćwiczenia od 99 do 111.

Wyślij do sprawdzenia do poniedziałku 22 czerwca.


5. piątek 19 czerwca

Temat: Znawstwo pisowni. Pisownia zakończeń rzeczowników: - stwo, - ctwo, -dztwo.

  1. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj zasady ortograficzne:

  • Rzeczowniki zakończone na – dztwo piszemy wtedy, gdy w wyrazach pokrewnych występuje d, dz , dź, np. inwalida – inwalidztwo, śledzić – śledztwo,.

  • Rzeczowniki zakończone na –ctwo piszemy wtedy, gdy w wyrazach pokrewnych występuje t, c, ć, cz, k, np. bogaty – bogactwo, dziewica – dziewictwo, dziwak – dziwactwo.

  • W pozostałych rzeczownikach z cząstką –two piszemy –stwo, np. ubóstwo, partnerstwo.

  1. Praca z zeszytem ćwiczeń: ćw. 45/191, 47/192, 49/193.

Nie wysyłaj.