Ułatwienia dostępu

Jeśli zwróciliście już podręcznik, można skorzystać z wersji cyfrowej, którą znajdziecie na stronie internetowej wydawnictwa:

https://elt.oup.com/elt/students/stepsplus/lessons/steps-plus-kl-6-classbook-units-4-8.pdf?cc=pl&selLanguage=pl