Ułatwienia dostępu

Temat: Błogosławiona Marianna Biernacka.

  1. Napisz w zeszycie notatkę (życiorys) bł. M. Biernackiej.
  2. Jak nasza parafia rozsławia kult bł. Marianny Biernackiej?