At the doctor’s – new words.

 

Podręcznik – str. 89

1.The people in the picture are at the doctor’s because they are ill.

 

Zadanie 1

Zapisz słownictwo związane z problemami zdrowotnymi i przetłumacz na język polski, np.:

1.a headache – ból głowy

 

2.Zapisz słowa:

   illness – choroba

   injury – uraz, kontuzja

 

Zadanie 2 - zadanie do sprawdzenia

Rozpoznaj choroby i urazy, o których mowa i zapisz ich nazwy w zeszycie.

Zadanie 3 - zadanie do sprawdzenia

Zapisz same odpowiedzi.

Extra Steps

Połącz połówki wyrazów. Zapisz powstałe słowa.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 38

Zadanie 1, 2 i 3. - zadania do sprawdzenia

 

Na zadania czekam do 18.04.