1. środa 15 kwietnia

Temat: Bibliofil w pizzerii.

  • Przeczytaj z podręcznika tekst „Język Trolli” Małgorzaty Musierowicz (str. 221-224) oraz ramkę „Czy wiesz, że…” (str. 226), a następnie wykonaj ćw. 1/225 . Pamiętaj o jednolitej formie punktów planu.

Plan zapisz w zeszycie i przyślij do sprawdzenia (do czwartku 16 kwietnia).

  • Zapamiętaj:

Punkt kulminacyjny– w utworze literackim moment, w którym konflikt, czyli napięcie sprzecznych dążeń bohaterów, ujawnia się w sposób najbardziej wyrazisty.

 

  1. piątek 17 kwietnia

Temat: Jak napisać dedykację?

  • Zapoznaj się z ramką „Dedykacja” na str. 225 w podręczniku (zapisz w zeszycie).

  • Obejrzyj wzór - przykładowe dedykacje z podręcznika str. 226.

  • ćw. z zeszytu ćwiczeń str. 53 – 54: ćw. 92, 93, 95. Prześlij do sprawdzenia do wtorku 21 kwietnia.