Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.
 1. poniedziałek 20 kwietnia

Temat: Jakie wyrazy zastępuje zaimek?

 1. Przepisz do zeszytu następującą notatkę:

Zaimek to samodzielna i odmienna ( w większości) część mowy, której główna funkcją jest zastępowanie innych wyrazów w zdaniu.

Przykłady:

Masz ładną bluzkę. Chciałbym mieć taką.

Dorota bardzo lubi pączki. Agnieszka też za nimi przepada.

Wczoraj byliśmy na premierze w teatrze. Spotkaliśmy tam wielu dziennikarzy.

Zaimki można klasyfikować według dwóch niezależnych od siebie kryteriów.

 1. Ze względu na to, którą część mowy zastępują, wyróżniamy zaimki:

 • rzeczowne, np. co, coś, kto, to, nic, nikt, on, się, siebie, sobie.

 • przymiotne, np. jaki, taki, mój, ten, czyj, który, żaden.

 • przysłowne, np. jak, tak, tam gdzieś, wtedy, wszędzie.

 • liczebne, np. tyle, ile, ileś.

Zaimki rzeczowne, przymiotne i liczebne są odmienne (tak jak części mowy, które zastępują), zaś zaimki przysłowne są nieodmienne (tak jak przysłówek).


 1. Ze względu na znaczenie wyróżniamy zaimki:

 • osobowe, np. ja, ty, my , wy.

 • dzierżawcze, np. mój, twój, jego, wasz.

 • wskazujące, np. ten, ta, tamten, taki, tam.

 • upowszechniające, np. wszędzie, wszystko, żaden, nikt.

 • nieokreślone, np. ktoś, coś, jakiś, ktokolwiek.

 • pytajne, np. kto? co? który? jaki? kiedy?

 • względne, np. kto, co, który, jaki (mają taką samą formę jak zaimki pytajne, ale ich funkcja jest inna - łączą zdanie nadrzędne z podrzędnym.

 • zwrotne, np. się, siebie, sobie.

 1. Obejrzyj film o zaimkach:

https://www.youtube.com/watch?v=tVLYRxuPE00&list=RDCMUCdWwAWZ-WLJiJHqqPi_0alA&start_radio=1&t=0

 1. Praca domowa: ćw. 69/150 w zeszycie ćwiczeń (nie wysyłaj).


 1. wtorek 21 kwietnia

Temat: Zaimki po raz drugi.

 1. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Zaimki JA, TY, ON mają w niektórych przypadkach dwie formy – dłuższą i krótszą, np.

mi – mnie

ci- tobie

cię-ciebie

go – jego.

Form dłuższych używamy:

  1. po przyimkach, np. do ciebie, z nim.

  2. na początku zdania, np. Mnie się to nie podoba.

  3. w przeciwstawieniach , np. Wytłumaczę to jemu, nie tobie.

 1. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 71, 75 i 76 (to ostatnie zapisz w zeszycie)str. 151-153 (prześlij do sprawdzenia).

Pytanie o dłuższe formy zaimków bardzo często pojawia się na wszelkich egzaminach zewnętrznych! Zwróć na nie szczególną uwagę!


 1. środa 22 kwietnia

Temat: Dawno temu, gdy znaki ryto w kamieniu… Poznajemy historię książki.

 1. Przeczytaj z podręcznika tekst „Opowieść o książce” , ramkę „Czy wiesz, że …” oraz obejrzyj oś czasu na str. 230-235.

 2. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania. Sformułuj odpowiedzi pełnymi zdaniami, bez cytowania.

 • Jak wyglądała i z czego była zrobiona książka staroegipska?

 • Od kiedy Grecy powszechnie zaczęli używać papirusu?

 • Gdzie przechowywano książki w postaci zwoju?

 • Z czego robiono pergamin?

 • Jak wyglądał kodeks?

 • Kiedy i skąd w Europie pojawił się papier?

 • Kto w średniowieczu przepisywał książki?

 • Kto i kiedy wynalazł druk?

 • Jaki tytuł nosiła pierwsza drukowana książka?

 • Kiedy uformował się polski alfabet i na czym się opierał?

 1. Wyjaśnij z Internetem, co znaczą następujące frazeologizmy: biały kruk, czytać od deski do deski, benedyktyńska praca.

Odpowiedzi oraz wyjaśnienie frazeologizmów zapisz w zeszycie i prześlij do sprawdzenia (do piątku).


 1. piątek 24 kwietnia

Temat: Klasa 6 oraz… bracia Lumière polecają kino!

 1. Przeczytaj tekst W. Bobińskiego Panie, panowie! Kinematograf Lumière’a (podręcznik, s. 239–241). Zwróć uwagę na przypisy.

 1. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

kinematograf – dawny aparat filmowy;

kinematografia: a) technika i sztuka tworzenia filmów; b) przemysł filmowy; c) dawniej: metoda rejestracji ruchu obiektu za pomocą serii fotografii.

 1. Odszukaj w tekście odpowiedzi na podane pytania. Ustnie!

– Kiedy miała miejsce pierwsza projekcja filmu braci Lumière?

– Ile kosztował bilet wstępu?

– Kto przybył na opisane wydarzenie?

– Kim z wykształcenia / zawodu był August Lumière?

– Z jakiego języka pochodzi nazwa kinematograf?

– Jaka była reakcja widowni na sceny przedstawione na ekranie?

– Który fragment świadczy o tym, że film był czarno-biały?

 1. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=YXD56XL4R80

 2. Uzupełnij i zapisz w zeszycie poniższą notatkę. Nie wysyłaj.

 

Mówiąc o początkach kina mamy najczęściej na myśli rok ....... . Wówczas to dwaj bracia, Auguste i Louis ..........., zaprezentowali nikomu dotąd nieznany aparat filmowy zwany .................. Pierwsza projekcja filmu pokazującego ...................................... miała miejsce w paryskim Salonie Indyjskim Grand Caffé. Film trwał ................ minuty i zapoczątkował nową erę w europejskiej kulturze.