Zuzia and friends: Healthy Week – a story.

 

Podręcznik – str. 90-91

Przeczytajcie (jednocześnie słuchając) kolejną część opowieści o Zuzi i jej przyjaciołach. Nagrania macie na płycie w podręczniku lub na stronie internetowej (www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow).

 

Przydatne słownictwo:

healthy – zdrowy

next week – w przyszłym tygodniu

cycle – jeździć rowerem

I’ve been / I haven’t been – Byłem / Nie byłem

ring the bell – zadzwonić do drzwi

Have you ever run? – Czy kiedykolwiek biegałeś?

 

Zadanie 2

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

Krótko odpowiedzcie na pytania.

Zadanie 4

Zapiszcie wyrażenia w obu językach.

Zadanie 5

W ramce macie nazwy różnych emocji. Dopasujcie je do właściwych buziek. Przetłumaczcie je również na język polski.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 38

Zadanie 5 (zadanie do sprawdzenia)

 

At the doctor’s. (2 godziny)

 

Podręcznik – str. 93

 

Zadanie 1

Przeczytajcie i posłuchajcie dialogu. Czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe? Poprawcie nieprawdziwe zdania.

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

remedy – lekarstwo

Wysłuchacie trzech dialogów w gabinecie lekarskim. Uzupełnijcie tabelę słowami z ramki.

Zadanie 4 (zadanie do sprawdzenia)

Przeczytajcie uważnie 5 zdań. Usłyszycie 4 wypowiedzi. Dopasujcie te zdania do usłyszanych wypowiedzi.

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Przeczytajcie informację na temat słowa „ago” (temu).

Do podanych przykładów ułóżcie zdania ze słowem „ago”. Zwracajcie uwagę na podane określenia czasu i określcie, kiedy miały miejsce opisane zdarzenia.

Zadanie 5

Kiedy rozpoczęły się problemy zdrowotne podanych osób? Wróćcie do dialogu i znajdźcie odpowiedzi.

Zadanie 6

Ułóżcie zdania i zdecydujcie, kto wypowiada te zdania.

Zadanie 7 (zadanie do sprawdzenia)

Ułóżcie własny dialog korzystając z dialogu w zadaniu 1, zmieniając słowa pisane na niebiesko
i korzystając ze słownictwa w zadaniu 3.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 39.

Zadanie 1 i 2

 

Na wskazane zadania czekam do 24.04. Bardzo proszę o terminowe przysyłanie zadań.